Kind met buikpijn en koorts: overweeg acute lobaire nefritis

Diagnostische overwegingen wanneer appendix niet zichtbaar is op echo
Klinische praktijk
Ashley M. Bakker
Guy H.E.J. Vijgen
Nico G. Hartwig
Gerdien A. Tramper-Stranders
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2392
Abstract

Dames en Heren,

Bij kinderen met buikpijn in het rechter onderkwadrant en koorts wordt frequent gedacht aan appendicitis. Als vervolgens bij echografie geen ontstoken appendix wordt gezien of de appendix niet in beeld kan worden gebracht, moeten ook andere diagnosen worden overwogen, zoals acute lobaire nefritis (ALN). Deze aandoening is vaak moeilijk te herkennen vanwege de aspecifieke symptomen en soms negatieve diagnostische bevindingen. Een juiste diagnose is wel belangrijk omdat inadequate behandeling kan leiden tot complicaties, zoals renale verlittekening met hypertensie of nierfalen.

Patiënt A is een 5-jarige jongen die naar de Spoedeisende Hulp werd verwezen omdat de huisarts appendicitis vermoedde. Patiënt had al 5 dagen koorts en buikpijn en last van braken. Zijn ouders en hij waren eerder teruggekomen van een vakantie in Frankrijk omdat hij ziek was. De voorgeschiedenis was blanco.

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een zieke jongen, die hemodynamisch stabiel was: zijn ademhalingsfrequentie was 28/min, hartfrequentie…

Auteursinformatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam.

Afd. Chirurgie: dr. G.H.E.J. Vijgen, aios chirurgie.

Contact drs. A.M. Bakker

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ashley M. Bakker ICMJE-formulier
Guy H.E.J. Vijgen ICMJE-formulier
Nico G. Hartwig ICMJE-formulier
Gerdien A. Tramper-Stranders ICMJE-formulier

Reacties

Rick R.
van Rijn

1 april 2018 - 09:43

De auteurs beschrijven een interessante differentiaal diagnose bij kinderen met pijn in de rechteronderbuik. Ik wil graag twee kanttekeningen plaatsen. Ten eerste, gezien de recente literatuur is de stelling dat bij een niet afgebeelde appendix CT de gouden standaard niet meer houdbaar. Dibble et al. hebben recent een prachtige studie in Radiology gepubliceerd waarbij gebruik werd gemaakt van een stapsgewijze benadering van deze patienten populatie, eerst echografie en indien inconclusief dan MRI (Dibble EH et al.  Effectiveness of a Staged US and Unenhanced MR Imaging Algorithm in the Diagnosis of Pediatric Appendicitis. Radiology. 2018 Mar;286(3):1022-1029). Met deze strategie haalden zij in een populatie van 2180 kinderen een sensitiviteit van 98.2% en een specificiteit van 97.1%. Hiermee is in mijn ogen het pleit wel beslist en verdient bij kinderen MRI altijd de voorkeur boven CT.

Ten tweede, zou het interessant zijn geweest om ook de echografie van de nieren getoond te hebben. Bij een negatieve echo van de appendix dient ook de rest van de buik in beeld te worden gebracht (bij jongens hierbij ook aan het scrotum denken). Ik maak mij sterk dat in beide gevallen de diagnose ook op echografie gemaakt had kunnen (en misschien zelfs wel moeten) worden. In dat geval was aanvullend onderzoek bij beide kinderen overbodig geweest.

Rick van Rijn, radioloog, Emma Kinderziekenhuis - Academisch Medisch Centrum Amsterdam