Pyelonefritis met nierabces bij een kind

Klinische praktijk
Bertine C. Bast
Madelon E. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3120
Abstract

Samenvatting

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

Aan het eind van de ziektegeschiedenis en onder ‘Etiologie nierabces’ wordt geschreven over ‘vesico-urethrale reflux’; dat moet zijn ‘vesico-ureterale reflux’.


Achtergrond

Een pyelonefritis komt relatief weinig voor. Soms wordt de aandoening gecompliceerd door een nierabces.

Casus

Een 7-jarig meisje had een gecompliceerd beloop van een pyelonefritis. Zij werd behandeld door middel van intraveneuze antimicrobiële therapie. Tijdens de behandeling kreeg zij koorts met koude rillingen. Bij aanvullende echografie en MRI bleek er sprake van een nierabces. Patiënte werd behandeld met ceftriaxon en gentamicine. Uit het abces werd Escherichia coli geïsoleerd. Na een behandeling van 2 weken was het nierabces nagenoeg verdwenen op de MRI. Dit werd bevestigd met een controle-echo, 1 week na het staken van de behandeling.

Conclusie

Tekenen van een nierabces zijn piekende koorts, koude rillingen, buikpijn, flankpijn, gewichtsverlies, algehele malaise en klinische verslechtering onder antibiotische behandeling. Het is belangrijk de aandoening snel te herkennen. Een abces met een diameter < 5 cm kan met uitsluitend antibiotica worden behandeld.

Auteursinformatie

Westfriesgasthuis, Hoorn.

Drs. B.C. Bast, coassistent (thans: anios kindergeneeskunde in Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo); drs. M.E. Brand, kinderarts.

Contact drs. B.C. Bast (bertinebast@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 april 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties