Ketamine als partydrug

Klinische praktijk
M.P. Vroegop
R.T.M. van Dongen
B. Vantroyen
C. Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2039-42
Abstract

Samenvatting

- Ketamine is in een nieuwe, gemakkelijk te verkrijgen partydrug. Het is daarom mogelijk dat artsen in toenemende mate met gebruikers met medische problemen geconfronteerd zullen worden.

- Er zijn tot nu toe nog betrekkelijk weinig ketamine-intoxicaties met dodelijke uitkomst gerapporteerd.

- Ketamine is sterk hallucinogeen en kan zelfs weken nadat het uit het lichaam verdwenen is nog vervelende ‘flashbacks’ veroorzaken.

- Ketamine heeft een korte halfwaardetijd; de eliminatiehalfwaardetijd bedraagt ongeveer 2,5 h. Het kan bij ernstige intoxicatie resulteren in aspiratie, acidose, rabdomyolyse, epileptische insulten, ademdepressie en hartstilstand.

- Ketamine wordt als partydrug vaak in combinatie met andere drugs gebruikt. Daardoor neemt de kans op onvoorziene effecten toe.

- Binnen de anesthesie wordt ketamine gebruikt bij kortdurende chirurgische ingrepen, voor sedatie en analgesie. Tevens wordt het steeds vaker ingezet als pijnstiller bij patiënten die niet goed reageren op opioïden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2039-42

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Spoedeisende Hulp: hr.M.P.Vroegop, assistent-geneeskundige.

Afd. Anesthesiologie, Pijnbehandelcentrum: hr.R.T.M.van Dongen, anesthesioloog.

Afd. Farmacologie-Toxicologie: hr.dr.C.Kramers, internist-klinisch farmacoloog.

Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg, afd. Interne Geneeskunde, Hasselt, België.

Mw.dr.B.Vantroyen, internist-urgentiearts.

Contact hr.dr.C.Kramers (c.kramers@pharmtox.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties