Katatoon syndroom na eenmalige gift droperidol

Klinische praktijk
Martijn Brakman
Paula J.M. de Graaff
Emelie C.A.L. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9712
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Veel patiënten vinden postoperatieve misselijkheid vervelend. Bij persisterende misselijkheid kan men hun droperidol geven. Dit is een anti-emeticum met antidopaminerge activiteit, dat vaak effectief is. Hoewel droperidol zelden bijwerkingen geeft, kunnen deze wel optreden en bovendien ernstig zijn.

Casus

Een 75-jarige vrouw kreeg postoperatief eenmalig een gift droperidol vanwege persisterende misselijkheid. Vervolgens ontwikkelde ze het katatone syndroom. De psychiater behandelde haar met een benzodiazepine en elektroconvulsietherapie. Na 4 weken was ze volledig hersteld.

Conclusie

Het katatone syndroom is een ernstige aandoening, waarvan de morbiditeit en mortaliteit worden beïnvloed door de ziekteduur en het vroegtijdig beginnen met de juiste behandeling. Artsen zijn weinig bekend met dit syndroom. Ook omdat er veel raakvlakken zijn met andere ziekten en syndromen, is de ziekte moeilijk te diagnosticeren. Zelfs na een eenmalige, lage dosis droperidol kunnen patiënten het katatone syndroom ontwikkelen.

Auteursinformatie

UMCG, afd. Anesthesiologie, Groningen.

Drs. M. Brakman, aios anesthesiologie.

Isala Klinieken, Zwolle.

Afd. Anesthesiologie: drs. P.J.M. de Graaff, anesthesioloog.

Afd. Psychiatrie: drs. E.C.A.L. Visser, psychiater.

Contact drs. M. Brakman (m.brakman@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Ook interessant

Reacties