Katatonie

Klinische praktijk
Dirk Jan Bruijn
Jan Dirk Blom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2284
Abstract

Dames en Heren,

Katatonie wordt gekenmerkt door een ontregeling van het motorische systeem. Het uit zich onder andere in mutisme, het aannemen van een ongewone lichaamshouding (katalepsie; figuur 1) en afwerend gedrag (negativisme). De onbekendheid van de aandoening leidt in de praktijk tot onderdiagnostiek en onderbehandeling, met als gevolg een verhoogd risico op somatische complicaties en zelfs op overlijden.1 In deze les presenteren wij 3 patiënten met katatonie die goed reageerden op lorazepam en bieden wij een beknopt overzicht van de literatuur over dit vergeten ziektebeeld.

Figuur 1

Patiënt A, een 39-jarige vrouw, werd gezien op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) wegens een extreem vernauwd bewustzijn en verminderde vocht- en voedingsinname. Zij was door politieagenten en hulpverleners thuis aangetroffen, liggend op bed, starend naar het plafond en niet reagerend op aanspreken. De voorgeschiedenis vermeldde schizofrenie van het paranoïde type. Een anamnese was niet mogelijk. Omdat reacties op pijnprikkels uitbleven, dachten…

Auteursinformatie

Parnassia Bavo Groep, Den Haag.

Afd. Ambulant Centrum Volwassenen Noord: drs. D.J. Bruijn, arts in opleiding tot psychiater.

Afd. Klinisch Centrum Volwassenen: dr. J.D. Blom, psychiater-onderzoeker. 

Contactpersoon: dr. J.D. Blom (jd.blom@parnassiagroep.nl). 

Contact (jd.blom@parnassiagroep.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 augustus 2010

Ook interessant

Reacties