Kan epd burn-out van gebruiker voorspellen?

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4868

Valt op basis van het gebruik van een zorginformatiesysteem te voorspellen welke arts een burn-out krijgt? Amerikaanse onderzoekers beschrijven in JAMA Network Open hoe de gebruikersdata die een systeem als Epic verzamelt, associaties kunnen laten zien met individuele eigenschappen van de gebruiker.

Zorginformatiesystemen archiveren niet alleen patiëntgerelateerde gegevens, maar verzamelen zowel actief als passief ook enorme hoeveelheden gebruikergerelateerde data. Als je even voorbijgaat aan mogelijke privacyschendingen en het risico op misbruik ervan door de werkgever, vormen deze gebruikersgegevens een interessante plek om naar associaties te zoeken tussen het gedrag van individuele zorgmedewerkers…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties