Burn-out in de huisartsenpraktijk

Commentaar op de NHG-standaard ‘Overspanning en burn-out’
Klinische praktijk
Witte J. Hoogendijk
Henriette E. van der Horst
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4297
Abstract

Burn-out is in. Van alle werknemers die hun loopbaan onderbraken, rapporteert 15% van de vrouwen en 9% van de mannen dat zij dit deden vanwege overspanning of burn-out. De diagnose ‘burn-out’ werd bij 92% van hen bevestigd door een huisarts of bedrijfsarts.1 Van alle ziekteverzuim van het werk is 29% aan burn-out toe te schrijven en het percentage werknemers met burn-outklachten lijkt toe te nemen.2,3

De oorzaak van het hoge aantal werknemers met burn-outklachten is nog onduidelijk. Mogelijk leiden de toegenomen complexiteit en het hoge tempo van onze samenleving tot meer burn-outklachten, maar het kan ook zo zijn dat klachten beter worden geregistreerd door de toegenomen aandacht voor burn-out en het taboedoorbrekende effect daarvan op mensen die stress ervaren. Dit verlaagt de drempel om de huisarts of de praktijkondersteuner op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz) te consulteren, wat veel mensen met stressgerelateerde klachten dan ook doen.4 Mede daarom is de NHG-standaard ‘Overspanning en burn-out’ ontwikkeld. De standaard berust op de generieke module ‘Psychische klachten in de huisartsenpraktijk’,5 de zorgstandaard ‘Aanpassingsstoornissen, inclusief overspanning en burn-out’,6 en andere modules, richtlijnen en leerboeken op dit gebied.7-9

Fasen van burn-out

De opstellers van de NHG-standaard hebben de belangrijkste informatie over burn-out en overspanning helder beschreven. De standaard adviseert om patiënten te stimuleren een actieve…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Rotterdam: prof.dr. W.J. Hoogendijk, psychiater. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts.

Contact W.J. Hoogendijk

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Witte J. Hoogendijk ICMJE-formulier
Henriette E. van der Horst ICMJE-formulier

Reacties