Jeugdgezondheid: gaan we de goede richting uit?

Commentaar
01-12-2014
Sijmen A. Reijneveld

De jeugd is de toekomst. Het maatschappelijk rendement van preventieve en curatieve zorg voor de jeugd is daardoor vaak groot. De landelijke Verkenning Jeugdgezondheid die recent werd gepubliceerd gaat in op de vraag of we wat dit betreft de goede kant uit gaan.1,2 Voor de jeugdgezondheid denk ik dat het antwoord ‘ja, zeker’ is, voor de preventieve en curatieve zorg is dit nog maar de vraag.

Gezondheid van jeugd: grote winst, nieuwe vragen

De Verkenning Jeugdgezondheid laat zien dat Nederland qua sterfte en ziekte bij kinderen nog steeds winst blijft boeken, en we deden het al goed. De sterfte is verder gedaald, kinderen voelen zich gezond, en een heel grote meerderheid gaat gewoon naar school. Dat is goed nieuws.

De verkenning laat ook zien dat er 2 aandachtspunten wat betreft jeugdgezondheid blijven bestaan: leefstijl en kwetsbare groepen. In de leefstijl van kinderen zijn er echt problemen, zoals hoge prevalenties van overgewicht en van excessief drinken. Dit ...