De gezondheid van de Nederlandse jeugd

Relatief gezond, maar leefstijl vraagt aandacht
Zorg
01-12-2014
Heleen H. Hamberg-van Reenen, Paul F. van Gils en Frans I.M. Pijpers

In Nederland zijn diverse partijen betrokken bij de gezondheidszorg voor kinderen. Aan de jeugdgezondheidszorg (jgz) de taak om publieke preventieve zorg te verlenen aan alle kinderen van 0-19 jaar. Daarnaast is er jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen. Verder kunnen kinderen met psychische problemen terecht bij de jeugd-ggz, en voor somatische problemen zijn er de gebruikelijke eerste en tweede lijn. De jeugdgezondheidszorg valt al onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en vanaf 1 januari 2015 gaat dat ook gelden voor de jeugdzorg en jeugd-ggz.1 Deze verandering staat bekend als de 'stelselwijziging jeugd'. Met het oog op deze stelselwijziging is er extra behoefte aan inzicht in hoe de gezondheid van de jeugd er op dit moment voor staat.

Onlangs hebben het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid een landelijk overzicht gemaakt van de gezondheid van de Nederlandse kinderen tot en met 19 jaar en de rol van de ...