De rol van de jeugdarts

‘Demedicalisering’ in de jeugdgezondheidszorg

Klinische praktijk
Vasanthi Iyer
Anita Waldram-Nienhuis
Nienke Boland
Mascha Kamphuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7062
Abstract

Dit artikel maakt deel uit van een serie artikelen in het NTvG over public health.

Dames en Heren,

De zorg voor de jeugd, geregeld in de Jeugdwet, zal per januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Deze zorg omvat onder andere kinderbeschermingsmaatregelen en geestelijke gezondheidszorg (ggz). ‘Demedicaliseren’ en ‘eigen kracht versterken’ zijn bij deze stelselwijziging belangrijke beleidstermen: het doel is de zorg voor jeugd dichter bij huis te laten plaatsvinden, met schoolparticipatie als belangrijke gezondheidsmaat. Deze decentralisatie is tevens ingezet om tot een betere keten van preventie en zorg te komen.

De jeugdgezondheidszorg (jgz) is de publieke preventieve gezondheidszorg die aan alle jeugd van 0-19 jaar in Nederland wordt aangeboden. De jeugdarts volgt gezinnen systematisch en longitudinaal, waardoor een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Dat vertrouwen geeft mogelijkheden om problemen en aandoeningen vroegtijdig te signaleren en laagdrempelig interventies toe te passen.

Wij laten aan de hand van 2 voorbeelden…

Auteursinformatie

TNO, Leiden.

Afd. Onderwijs en Professie: drs. V. Iyer, MPH, arts maatschappij en gezondheid.

Afd. Jeugd: dr. M. Kamphuis, jeugdarts KNMG en onderzoeker (tevens: Stichting JGZ Zuid Holland West, Zoetermeer).

GGD Fryslân, afd. Jeugdgezondheidszorg, Leeuwarden.

Drs. A. Waldram-Nienhuis, jeugdarts KNMG.

GGD Twente, afd. Jeugdgezondheidszorg, Enschede.

Drs. N. Boland, aios jeugdarts KNMG.

Contact drs. V. Iyer (vasanthiiyer@artsenjgz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dhr. A. (Ashwin) van Samkar, medisch student, droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel door kritisch mee te lezen en het geven van waardevolle feedback.

Auteur Belangenverstrengeling
Vasanthi Iyer ICMJE-formulier
Anita Waldram-Nienhuis ICMJE-formulier
Nienke Boland ICMJE-formulier
Mascha Kamphuis ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties