Invloed werktijden op vaardigheden jonge chirurg

Invloed werktijden op vaardigheden jonge chirurg
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C463

Chirurgen in opleiding in Canada werken meer dan 80 uur per week. In Nederland werkt een arts in opleiding tot specialist (aios) chirurgie tussen de 50 en 60 uur per week. Toch beschikken aiossen uit Canada en Nederland over dezelfde technische vaardigheden en evenveel kennis. Canadese chirurgen in opleiding zijn wel beter in het omgaan met patiënten met complexe problemen. Deze conclusies trekken Marlies Schijven van het AMC Amsterdam et al. in British Journal of Surgery (doi:10.1002/bjs.6858).

Om de invloed van werktijden op bekwaamheid te bepalen, vergeleken Schijven en collega’s Nederlandse (n = 21) met Canadese (n = 21) aiossen chirurgie binnen 6 maanden voor of na het voltooien van hun opleiding. Zij kozen 3 instrumenten om meerdere aspecten van klinische competentie te meten: De ‘Comprehensive Integrative Puzzle’ (CIP; kennis en klinisch redeneren), de ‘Objective Structured Assessment of Technical Skill’ (OSAT; technische vaardigheden) en de ‘Patient Assessment and Medical Examination’ (PAME; vaardigheden voor omgang met en het onderzoeken van patiënten met complexe problemen).

Aiossen chirurgie in Canada werkten gemiddeld 84 uur in de week, terwijl Nederlandse aiossen gemiddeld 55 uur werkten. De aiossen uit beide landen verschilden niet van elkaar qua kennisniveau en technische vaardigheden. Canadese aiossen scoorden wel beter op de PAME-schaal.

De auteurs denken dat chirurgen in opleiding in Nederland niet minder in de operatiekamer staan dan hun Canadese collega’s. Daar zorgen aiossen volgens hen zelf wel voor. Bij kortere werkdagen brengen aiossen waarschijnlijk minder tijd op de afdeling en in de kliniek door. Zo hebben zij mogelijk minder tijd voor de patiënt en zo minder tijd om interactieve klinische vaardigheden onder de knie te krijgen.

Reacties