Invloed van fysieke training op vermoeidheid tijdens behandeling van kanker; meta-analyse van klinische trials*

Onderzoek
Miranda J. Velthuis
S. Carla Agasi-Idenburg
Elsken van der Wall
Geert Aufdemkampe
Harriet M. Wittink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3679
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken van veiligheid, haalbaarheid en effecten van fysieke training op vermoeidheid tijdens de behandeling van kanker volgens verschillende trainingsvoorschriften.

Opzet

Meta-analyse van gerandomiseerde gecontroleerde studies.

Methode

Een zoekopdracht werd uitgevoerd in CINAHL, Cochrane Library, Embase, Medline, Scopus en PEDro met de volgende termen: ‘cancer’, ‘adjuvant treatment, ‘exercise’ en ‘fatigue’. Studieresultaten werden samengevat met het gestandaardiseerd gemiddeld verschil (SMD).

Resultaten

Er werden 18 studies geïncludeerd (12 over borstkanker, 4 over prostaatkanker, 1 over multipel myeloom en 1 over acute myeloïde leukemie) met in totaal 1109 patiënten. Tijdens behandeling van borstkanker leidde zelfstandig trainen tot een kleine, niet significant afname van vermoeidheid (SMD: 0,10; 95%-BI: -0,25-0,45), terwijl gesuperviseerde aerobe training leidde tot een matige, significante afname van vermoeidheid van de trainingsgroep in vergelijking met de controlegroep (SMD: 0,30; 95%-BI: 0,09-0,51). Een subgroepanalyse van zelfstandig trainen (n = 65), gesuperviseerde aerobe training (n = 98) en gesuperviseerde krachttraining (n = 208) tijdens de behandeling van prostaatkanker toonde geen significant verschil aan tussen trainingsgroep en controlegroep. Therapietrouw varieerde van 39% (percentage deelnemers aan gesuperviseerde trainingsprogramma’s die tenminste 70% van alle trainingssessies volgden) tot 100% bij deelnemers die zelfstandig trainden. In meer dan de helft van de studies (12/18; 67%) werd aandacht besteed aan negatieve bijeffecten van fysieke training. Er werden in totaal 8 negatieve bijeffecten gemeld (0,72% van 1109).

Conclusie

Fysieke training tijdens behandeling van borst- en prostaatkanker lijkt haalbaar, en levert geen gezondheidsrisico’s op. Vooral aerobe training onder supervisie tijdens behandeling van borstkanker lijkt positieve effecten te hebben op vermoeidheid.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Clinical Oncology (2010;22:208-21) met als titel ‘The effect of physical exercise on cancer-related fatigue during cancer treatment: a meta-analysis of randomised controlled trials’. Afgedrukt met toestemming.

Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Utrecht, Utrecht.

Nederlands Kanker Instituut, afd. Fysiotherapie, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

S.C. Agasi-Idenburg MSc, fysiotherapeut-fysiotherapiewetenschapper (tevens: Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg, Utrecht).

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Cancer Center en Divisie Interne Geneeskunde en

Dermatologie, Utrecht.

Prof.dr. E. van der Wall, internist-oncoloog

Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg, Utrecht.

G. Aufdemkampe MSc, fysiotherapeut, (tevens: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Utrecht); dr. H.M. Wittink, fysiotherapeut (tevens: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Utrecht).

Contact dr. M.J. Velthuis (mvelthuis@ikmn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 augustus 2011

Richtlijn ‘Oncologische revalidatie’

Ook interessant

Reacties