Trainen ter verbetering van de kwaliteit van leven en het fysiek functioneren bij kanker*

Welke training, voor welke patiënt en op welk moment?
Onderzoek
18-04-2018
Maike G. Sweegers en Laurien M. Buffart

Doel

Onderzoeken of het effect van fysieke trainingsprogramma’s op de kwaliteit van leven en het fysiek functioneren van patiënten met kanker afhankelijk is van bepaalde kenmerken van de patiënt of van specifieke trainingsvoorschriften.

Opzet

Meta-analyse van individuele-patiëntengegevens (IPD) en een reguliere meta-analyse van gerandomiseerde interventiestudies.

Methode

Voor de analyses werden de resultaten van verschillende gerandomiseerde interventiestudies samengevoegd. Verschillen in trainingseffecten tussen patiënten met verschillende demografische en klinische eigenschappen werden onderzocht door middel van interactietermen; hiervoor werd de IPD gebruikt. Verschillen in effecten voor verschillende trainingsvoorschriften werden onderzocht door middel van subgroepanalyses van de gepubliceerde gegevens.

Resultaten

We vonden een klein maar significant positief effect van fysieke training op de kwaliteit van leven en het fysiek functioneren. In de IPD-meta-analyse vonden we geen verschillen in de effecten van fysieke training tussen patiënten met verschillende demografische en klinische kenmerken. In zowel de IPD- als de reguliere meta-analyse vonden we een significant verschil in effect op de kwaliteit van leven (p < 0,01) en het fysiek functioneren (p = 0,01) tussen gesuperviseerde trainingen en trainingen die niet gesuperviseerd waren. Daarnaast vonden we in de reguliere meta-analyse voor niet-gesuperviseerde trainingen significant grotere effecten wanneer het wekelijks voorgeschreven energieverbruik hoger was.

Conclusie

De resultaten laten zien dat fysieke training tijdens en na de behandeling van kanker kan leiden tot een betere kwaliteit van leven en fysiek functioneren. De effecten verschilden niet tussen patiëntgroepen. Gesuperviseerde trainingsprogramma’s resulteerden in grotere effecten dan niet-gesuperviseerde trainingsprogramma’s. De effecten van niet-gesuperviseerde trainingsprogramma’s op het fysiek functioneren waren groter bij een hoger voorgeschreven wekelijks energieverbruik.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing