Gesuperviseerde looptherapie effectiever dan loopadvies bij patiënten met claudicatio intermittens; gerandomiseerde multicentrische studie

Onderzoek
Saskia P.A. Nicolaï
Martin H. Prins
Joep A.W. Teijink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2643
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of gesuperviseerde looptherapie, eventueel in combinatie met dagelijkse feedback in de vorm van een bewegingsmeter, effectiever is dan een mondeling loopadvies voor de loopafstand en de kwaliteit van leven bij patiënten met claudicatio intermittens, gedurende de periode van 1 jaar.

Opzet

Gerandomiseerde klinische multicentrische trial (www.clinicaltrials.gov; NCT00279994).

Methode

Patiënten met claudicatio intermittens, in aanmerking komend voor looptherapie, werden gerandomiseerd in 3 groepen: een mondeling loopadvies, gesuperviseerde looptherapie of gesuperviseerde looptherapie met een bewegingsmeter. Gesuperviseerde looptherapie vond plaats bij fysiotherapeuten in de directe woonomgeving van de patiënt. Primaire uitkomstmaat was de verandering in maximale loopafstand. Secundaire uitkomstmaten waren de verandering in functionele loopafstand, de ‘Walking impairment questionnaire’ (WIQ)-score en de kwaliteit van leven (‘Short form 36’ (SF-36)).

Resultaten

In 11 Nederlandse ziekenhuizen werden 102 patiënten in de loopadviesgroep, 109 in de gesuperviseerde-looptherapiegroep en 93 in de gesuperviseerde-looptherapiegroep met bewegingsmeter geïncludeerd. Data van respectievelijk 83, 93 en 76 patiënten konden geanalyseerd worden, waarbij de gesuperviseerde groepen samen werden geanalyseerd. De mediane verandering in loopafstand tussen de uitgangssituatie en 12 maanden later was 110 m (interkwartielafstand (IKA): 0-300) in de loopadviesgroep en 350 m (IKA: 152-810) in de gesuperviseerde-looptherapiegroepen (p < 0,001). WIQ-scores en relevante domeinen van de SF-36 verbeterden significant in de gesuperviseerde-looptherapiegroepen.

Conclusie

Bij patiënten met claudicatio intermittens was gesuperviseerde looptherapie in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk effectiever dan een loopadvies, zowel in het verbeteren van de loopafstand, als in de WIQ-score en de kwaliteit van leven.

Auteursinformatie

*Namens de EXITPAD-studiegroep, waarvan de leden aan het eind van dit artikel worden genoemd.

‡Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in J Vasc Surg (2010;52:348-55) met als titel ‘Multicenter randomized clinical trial of supervised exercise therapy with or without feedback versus walking advice for intermittent claudication’. Afgedrukt met toestemming.

Atrium medisch centrum Parkstad, afd. Heelkunde, Heerlen.

Universiteit Maastricht, afd. Epidemiologie en Onderzoeksschool Caphri, Maastricht.

Prof. dr. M.H. Prins, internist en epidemioloog.

Catharina-ziekenhuis, afd. Heelkunde, Eindhoven.

Dr. J.A.W. Teijink, vaatchirurg (tevens: onderzoeker, afd. Epidemiologie en Onderzoeksschool Caphri, Universiteit Maastricht, Maastricht).

Contact dr. J.A.W. Teijink (joep.teijink@catharina-ziekenhuis.nl)

Verantwoording

De EXITPAD-studiegroep bestond uit: dr. Saskia P.A. Nicolaï, dr. Joep A.W. Teijink JAW, dr. Edith M. Willigendael, dr. Bianca L.W. Bendermacher, dr. Lotte M. Kruidenier, dr. Manuela A. Joore, drs. Rob J. van Det, dr. Paul J.G. Jörning PJG, dr. Anco Vahl, dr. Rudolph P. Tutein Nolthenius, dr. Philippe W.M. Cuypers, dr. Marie-Louise E.L. Bartelink, dr. Erik J.M. Hendriks, Prof. dr. Rob A. de Bie en prof. dr. Martin H. Prins.
In het onderzoek participeerden de volgende onderzoekers en centra (tussen haakjes het aantal geïncludeerde patiënten): J.A.W. Teijink and A. Habets, Atrium medisch centrum Parkstad, Heerlen (125), R.J. van Det, A. Stam, and M. Blokhuis, Medisch Spectrum Twente, Enschede (46), P.J.G. Jörning, I. Siebelt, L. Kasperink, and R. Haze, Isala Klinieken, Zwolle (30), A.C. Vahl and J.M. de Vries, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam (27), R.P. Tutein Nolthenius, I. Nicaise, and P. de Jong, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht (23), P.W.M. Cuypers and G. Kiebert, Catharina ziekenhuis, Eindhoven (22), L.H.J.M. van den Akker and W. Hermans, Orbis Medisch Centrum, Sittard (14), M.G. Samyn, G de Bruijn, S. van Roij-Piredda, and S. Wijnands, VieCurie, Venlo (7), P. Brummel, S. Brandwijk, and P. Kosters, Franciscus ziekenhuis, Roosendaal (6), Th.A.A. van den Broek, G.A. Vos, M. van Boxtel, and R. Smit, Waterland ziekenhuis, Purmerend (3), and G.H. Ho, L. Schoones, and M. Oerlemans, Amphia ziekenhuis, Breda (1).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: ZonMw.
Aanvaard op 7 oktober 2010

Ook interessant

Reacties