Preventie wereldwijd bekeken

Intraveneus drugsgebruik en de verspreiding van hiv

Perspectief
Hinta Meijerink
Reinout van Crevel
André J.A.M van der Ven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5690
Abstract

Samenvatting

Intraveneus drugsgebruik is een groot internationaal gezondheidsprobleem. De transmissie van hiv, dat wordt overgedragen wanneer drugsgebruikers hun spuiten of naalden delen, speelt hierbij een belangrijke rol. Ook vertonen intraveneuze drugsgebruikers vaak seksueel risicogedrag dat de transmissie tussen verschillende groepen faciliteert. In dit artikel geven wij een overzicht van intraveneus drugsgebruik in relatie tot hiv wereldwijd. Wereldwijd zijn er ongeveer 16 miljoen intraveneuze drugsgebruikers, van wie naar schatting 3 miljoen met hiv geïnfecteerd zijn. De hiv-prevalentie in deze risicogroep loopt sterk uiteen, zowel tussen als binnen landen. Om hiv-transmissie via drugsgebruik te voorkomen, zijn er verschillende interventieprogramma’s, zoals ‘needle and syringe exchange programmes’ (NSP’s) en opioïd-substitutietherapie (OST). Deze programma’s zijn effectief voor preventie van hiv-transmissie, mits voldoende geïmplementeerd. 80% van de landen heeft NSP’s, 65% voorziet ook in OST. Vaak is de dekkingsgraad van deze diensten onvoldoende om een impact te hebben op de hiv-transmissie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Algemeen Interne Geneeskunde, Nijmegen.

H. Meijerink, MSc, gezondheidswetenschapper; dr. R. van Crevel en dr. A.J.A.M van der Ven, internist-infectiologen.

Contact H. Meijerink, MSc (h.meijerink@aig.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Hinta Meijerink ICMJE-formulier
Reinout van Crevel ICMJE-formulier
André J.A.M van der Ven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties