Import van infectieziekten uit Oost-Europa

Klinische praktijk
Jan Hendrik Richardus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5595
Abstract

Samenvatting

  • De import van tuberculose door arbeidsmigratie uit Oost-Europa is beperkt en vormt geen bedreiging voor de Nederlandse volksgezondheid.

  • Het is onduidelijk hoe vaak transmissie van soa’s, inclusief hiv-infectie, van Oost-Europese immigranten naar de Nederlandse bevolking voorkomt.

  • Hoewel infectie met het hepatitis B- of hepatitis C-virus vaker voorkomt bij immigranten uit Oost-Europa lijkt transmissie naar de Nederlandse bevolking geen groot probleem. Wel zullen veel geïnfecteerde Oost-Europeanen op termijn een beroep doen op de Nederlandse gezondheidszorg vanwege levercomplicaties.

  • Er is speciale aandacht vereist voor marginale groepen uit Oost-Europa, zoals prostituees en injecterende drugsgebruikers.

  • Om bedreiging van infectieziekten uit Oost-Europa tijdig te signaleren blijft goede surveillance op nationaal en Europees niveau noodzakelijk.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Contact Prof.dr. J.H. Richardus, arts maatschappij en gezondheid-epidemioloog (j.richardus@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Ties Janssen, Micha Jongejan en Shirley van Kralingen, medisch studenten, verzamelden achtergrondinformatie voor dit overzicht in het kader van hun ‘community project’ als onderdeel van het onderwijs in de Publieke Gezondheid bij het Erasmus MC Rotterdam.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Hendrik Richardus ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties