Intima-mediadikte van de A. carotis als indicator van cardiovasculair risico bij ouderen; het ERGO-onderzoek

Onderzoek
M.L. Bots
A. Hofman
H.A.P. Pols
P.T.V.M. de Jong
D.E. Grobbee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:550-5
Abstract

Samenvatting

Doel

De samenhang vaststellen tussen vaatwanddikte (intima-mediadikte) van de A. carotis communis en indicatoren van cardiovasculair risico bij ouderen (≥ 55 jaar).

Plaats

De wijk Ommoord in Rotterdam.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Bij de eerste 1000 deelnemers van het ‘Erasmus Rotterdam gezondheid en ouderen’ (ERGO)-bevolkingsonderzoek vond echografisch onderzoek van de linker en de rechter A. carotis plaats, werd de aanwezigheid van atherosclerose in de beenvaten vastgesteld door het bepalen van de ratio van de systolische enkelbloeddruk en de systolische armbloeddruk (enkel-armindex), en werd uitgebreide informatie over cardiovasculaire voorgeschiedenis en risicofactoren verzameld.

Resultaat

Een hogere leeftijd, mannelijk geslacht, een verlaagde serum-‘high density’-lipoproteïne (HDL)-cholesterolwaarde en hypertensie hielden significant verband met een toegenomen intima-mediadikte. Een toename in Quetelet-index hing alleen bij mannen samen met een toegenomen intima-mediadikte. De intima-mediadikte was bij ‘actuele’ rokers toegenomen (p = 0,06). Geen verband werd gevonden tussen intima-mediadikte en de totale serumcholesterolconcentratie. Bij personen met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten was intima-mediadikte toegenomen. Een toename in intima-mediadikte hing samen met een afname van de enkel-arm-index.

Conclusie

Een toegenomen intima-mediadikte van de A. carotis communis is een indicator van atherosclerose elders in het lichaam en van cardiovasculair risico.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie en Biostatistiek, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Dr.M.L.Bots, prof.dr.A.Hofman en prof.dr.D.E.Grobbee, artsen-epidemiologen.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde III: dr.H.A.P.Pols, internist.

Afd. Oogheelkunde: prof.dr.P.T.V.M.de Jong, oogarts.

Contact dr.M.L.Bots

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties