Intentionele paracetamolintoxicatie bij kinderen

Klinische praktijk
Lauke A. Bisschops
Wim A.H. Bisschops
Maurice P. Vroegop
Lyonne K. van Rossum
Cees Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2132
Abstract

Samenvatting

 

Op dit artikel zijn de volgende verbeteringen gekomen:

In de 2e zin staat ‘Nederlandse Vereniging voor Intensive Care’; dat moet zijn ‘Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum’. Daarnaast wordt onder ‘Behandeling’ geschreven dat levertransplantatie bij kinderen uitgevoerd wordt in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCG); dat moet zijn Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 


  • Omdat paracetamol een veel gebruikt en vrij verkrijgbaar geneesmiddel is, worden auto-intoxicaties met paracetamol regelmatig gezien.

  • Een paracetamolintoxicatie bij kinderen zal meestal geen consequenties hebben, al is er wel een kans op leverschade en soms uiteindelijk overlijden.

  • Complicaties worden bij kinderen in mindere mate gezien, mede dankzij verminderde vatbaarheid.

  • Hoeksteen in de behandeling is het antidotum acetylcysteïne, waarbij de indicatie voor toediening kan worden gebaseerd op het rumack-matthew-nomogram; ondanks dat dit nomogram alleen gevalideerd is bij volwassenen wordt het ook toegepast bij kinderen.

  • Maagspoelen wordt afgeraden, actieve kool kan worden toegepast bij een heldere coöperatieve patiënt binnen 1 h na inname van de paracetamol.

  • In de behandeling is een multidisciplinaire aanpak met samenwerking van de SEH-arts, kinderarts of internist, apotheker, maar ook de kinderpsychiater noodzakelijk.

Auteursinformatie

UMC St Radboud, Nijmegen.

Afd. Spoedeisende Geneeskunde: drs. L.A. Bisschops, aios SEH; drs. M.P. Vroegop, SEH-arts.

Afd. Interne Geneeskunde en Farmacologie-Toxicologie: dr. C. Kramers, internist en klinisch farmacoloog.

Atrium Medisch Centrum (Parkstad), Heerlen.

Afd. Psychiatrie: drs. W.A.H. Bisschops, kinder- en jeugdpsychiater.

Afd. Klinische Farmacie en Toxicologie: dr. L.K. van Rossum, ziekenhuisapotheker.

Contact drs. L.A. Bisschops (l.bisschops@seh.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 november 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties