Risico van acute leverinsufficiëntie bij kinderen door chronische accidentele overdosering van paracetamol

Klinische praktijk
P. Hameleers-Snijders
M. Hogeveen
J.A.M. Smeitink
C. Kramers
J.M.Th. Draaisma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:897-3
Abstract

Dames en Heren,

Paracetamol wordt veelvuldig gebruikt en als veilig beschouwd. Toch nemen artsen in Nederland meer dan 370 keer per jaar contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum in verband met een intoxicatie met paracetamol bij een kind jonger dan 13 jaar. Dit is vooral in verband met een acute intentionele of accidentele intoxicatie of bij het vermoeden daarvan. Voor de behandeling van een acute intoxicatie met paracetamol bestaan duidelijke richtlijnen.1

Minder bekend is dat ook een accidentele geringe overdosering op enkele achtereenvolgende dagen – een chronische overdosering – tot een acute leverinsufficiëntie kan leiden. Over de behandeling hiervan bestaat nog veel onduidelijkheid.2 3

Wij presenteren in deze les twee patiënten met een acute leverinsufficiëntie na een chronische accidentele overdosering met paracetamol. Daarbij gaan wij in op de differentiaaldiagnose van acute leverinsufficiëntie, de typische klinische manifestatie en de behandeling van een chronische paracetamolintoxicatie.

Patiënt A, een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Kindergeneeskunde: mw.P.Hameleers-Snijders, mw.M.Hogeveen, hr.prof.dr.J.A.M.Smeitink en hr.dr.J.M.Th.Draaisma, kinderartsen.

Contact Afd. Algemeen Inwendige Geneeskunde: hr.dr.C.Kramers, internist-klinisch farmacoloog (p.hameleers@cukz.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties