Behandeling van intoxicatie met paracetamol

Rekening houden met dosis, toedieningsvorm en risicofactoren
Stand van zaken
10-11-2017
Arjen Koppen, Antoinette J.H.P. van Riel, Annette van Nugteren-van Lonkhuyzen en Irma de Vries
  • Paracetamol is het medicijn waarover het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) jaarlijks de meeste vragen krijgt.
  • Voor een eenmalige acute orale intoxicatie met paracetamoltabletten bestaat een duidelijk behandelprotocol, maar voor patiënten die herhaaldelijk supratherapeutische doseringen hebben gebruikt is de behandeling minder eenduidig.
  • Bij paracetamolintoxicaties met vloeibare preparaten, tabletten met gereguleerde afgifte, andere toedieningsroutes dan oraal en herhaalde supratherapeutische inname is een aangepaste behandeling nodig.
  • Bij patiënten met een paracetamolintoxicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoogd risico op leverschade door overmatig alcoholgebruik, ondervoeding of pre-existente leveraandoeningen.
  • Het NVIC heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee artsen en apothekers bij alle soorten paracetamoloverdoseringen snel een risicoschatting kunnen maken en een behandelplan kunnen opstellen.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee