Rekening houden met dosis, toedieningsvorm en risicofactoren

Behandeling van intoxicatie met paracetamol

Klinische praktijk
Arjen Koppen
Antoinette J.H.P. van Riel
Annette van Nugteren-van Lonkhuyzen
Irma de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1644
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Paracetamol is het medicijn waarover het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) jaarlijks de meeste vragen krijgt.
  • Voor een eenmalige acute orale intoxicatie met paracetamoltabletten bestaat een duidelijk behandelprotocol, maar voor patiënten die herhaaldelijk supratherapeutische doseringen hebben gebruikt is de behandeling minder eenduidig.
  • Bij paracetamolintoxicaties met vloeibare preparaten, tabletten met gereguleerde afgifte, andere toedieningsroutes dan oraal en herhaalde supratherapeutische inname is een aangepaste behandeling nodig.
  • Bij patiënten met een paracetamolintoxicatie dient rekening te worden gehouden met een verhoogd risico op leverschade door overmatig alcoholgebruik, ondervoeding of pre-existente leveraandoeningen.
  • Het NVIC heeft een beslisboom ontwikkeld waarmee artsen en apothekers bij alle soorten paracetamoloverdoseringen snel een risicoschatting kunnen maken en een behandelplan kunnen opstellen.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Utrecht.

Dr. A. Koppen, onderzoeker; ir. A.J.H.P. van Riel, senior onderzoeker-toxicoloog; drs. A. van Nugteren-van Lonkhuyzen, onderzoeker; drs. I. de Vries, internist-toxicoloog.

Contact dr. A. Koppen (a.koppen@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Arjen Koppen ICMJE-formulier
Antoinette J.H.P. van Riel ICMJE-formulier
Annette van Nugteren-van Lonkhuyzen ICMJE-formulier
Irma de Vries ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties