Integrale (biopsychosociale) behandeling in de praktijk: een zwangere patiënte met een sacrumtumor en een ernstige posttraumatische stressstoornis

Klinische praktijk
A.D. Boenink
P. Zandstra
F.S. Spreekmeester
F.J. Huyse
W.J.R. van Ouwerkerk
P.I.J.M. Wuisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1274-7
Abstract

Samenvatting

Bij een 25-jarige vrouw, gravida II para I, werd een lokaal invasieve, destructieve sacrumtumor gediagnosticeerd tijdens de zwangerschap. Patiënte stemde in met de uitvoering van een ingrijpende en potentieel mutilerende chirurgische behandeling met als doel curatie. Tijdens de poliklinische voorbereidende fase bleek de uitvoering van vrijwel alle medische handelingen ernstig belemmerd te worden door de tevens aanwezige ernstige psychiatrische problemen: posttraumatische stressstoornis en dissociatieve symptomen. De Psychiatrische Consultatieve Dienst coördineerde de integrale (biopsychosociale) diagnostiek en het opstellen van een integraal behandelplan. Daarbij worden de problemen geanalyseerd op 4 systeemniveaus: het biologische, het psychische, het sociale en het gezondheidszorgniveau. Door samenwerking in een multidisciplinair behandelteam werden condities geschapen waaronder het voor patiënte mogelijk was de noodzakelijke handelingen toch te ondergaan. Hierdoor kon de geplande ingreep met succes worden uitgevoerd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Psychiatrische Consultatieve Dienst: mw.A.D.Boenink en dr.F.J. Huyse, psychiaters; mw.P.Zandstra, consultatief psychiatrisch verpleegkundige.

Afd. Orthopedie: F.S.Spreekmeester, verpleegkundige; prof.dr.P.I.J.M. Wuisman, orthopedisch chirurg.

Afd. Neurochirurgie: W.J.R.van Ouwerkerk, neurochirurg.

Contact mw.A.D.Boenink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties