De medisch-psychiatrische unit: meerwaarde voor patiënten, artsen en ziekenhuizen

Klinische praktijk
J.A. van Waarde
C. Richter
M.E.T.M. Müller
B. Verwey
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:209-11
Abstract

Dames en Heren,

Psychiatrische en somatische aandoeningen gaan veelvuldig samen. Bij minimaal 25 van de patiënten die zijn opgenomen in een algemeen ziekenhuis wordt een psychiatrische aandoening gevonden,1 en bij 20 van de opgenomen psychiatrische patiënten een relevante somatische aandoening.2 Bovendien verwacht men dat door de vergrijzing het aanbod van patiënten met gecombineerde psychiatrische en somatische problemen zal toenemen. Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit van de somatische zorg in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis (APZ) tekortschiet,3 en dat onvoldoende aandacht voor de somatische comorbiditeit bij psychiatrische patiënten ernstige gevolgen kan hebben.4 Bij de ontmanteling van de klassieke algemeen psychiatrische ziekenhuizen worden momenteel regionale geestelijke-gezondheidszorg(GGZ)-instellingen weliswaar in de stad gevestigd, maar veelal gesitueerd buiten een algemeen ziekenhuis, waarmee de afstand tot de somatische geneeskunde blijft bestaan.5 Op een zogenaamde medisch-psychiatrische unit (MPU), als onderdeel van een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), kan men zorgen…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.

Afd. Psychiatrie: hr.J.A.van Waarde, hr.M.E.T.M.Müller en hr.B.Verwey, psychiaters.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.C.Richter, internist.

Contact hr.J.A.van Waarde (jvanwaarde@alysis.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties