Herstel van weeffout is vereist

Tweedeling psychiatrische en somatische spoedzorg

Klinische praktijk
Joep H.A.M. Tuerlings
E.C.M. (Noor) Pelger
Boudewijn J.H.B. de Pont
Jeroen A. van Waarde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9151
Abstract

Dames en Heren,

In Nederland is er een scheiding tussen somatische en psychiatrische spoedzorg. De huisarts verwijst psychiatrische patiënten die spoedzorg behoeven meestal niet naar de SEH, maar schakelt de ggz-crisisdienst in. Toch komen sommige patiënten met acute psychiatrische problemen wel rechtstreeks op de SEH. Zij worden daar beoordeeld en behandeld door medisch specialisten, inclusief de psychiater. Wij illustreren de voordelen hiervan voor de patiënt en verwijzers aan de hand van 3 casussen en suggereren verbeteringen voor de organisatie van de acute psychiatrische zorg.

Een patiënt met een ernstige snijverwonding zal op een SEH van een algemeen ziekenhuis direct worden behandeld door de medisch specialist. Een acuut psychotische patiënt daarentegen belandt regelmatig in een politiecel en wordt vervolgens eerst beoordeeld door een niet-medicus van de crisisdienst. Deze organisatie van acute psychiatrische zorg leidt vaak tot vertraging in de medische besluitvorming. Ook kan men niet direct beschikken over het juiste aanvullend…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Psychiatrie, Arnhem.

Dr. J.H.A.M. Tuerlings, B.J.H.B. de Pont en dr. J.A. van Waarde, psychiaters.

Huisartsenketenzorg, regio Arnhem.

E.C.M. Pelger, huisarts en kaderarts GGZ.

Contact dr. J.H.A.M. Tuerlings (jtuerlings@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joep H.A.M. Tuerlings ICMJE-formulier
E.C.M. (Noor) Pelger ICMJE-formulier
Boudewijn J.H.B. de Pont ICMJE-formulier
Jeroen A. van Waarde ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Reactie op mijn NEE in de poll:

voor de psychiatrische patient(e) kan de SEH de beste evaluatieplek zijn, maar voor alle anderen niet: SEH-artsen,AIOS,AGNIOS,verpleging,andere patienten en begeleiders van andere patienten.

de psychiatrische patient(e) kan zeer bedreigend overkomen voor de SEH omgeving

de psychiatrische patient zuigt onevenredig veel professionele aandacht weg

overleggen met de crisisdienst is ook voor de SEH-dokters moeizaam en tijdrovend, een kamer is vele uren bezet of de patient is al weggelopen

de kennis van psychiatrische presentaties van acute somatische ziektes is beperkt bij de SEH-werkers  buiten kantoortijden

Ad Kerremans, gepensioneerd internist

Met veel belangstelling hebben wij als internisten de leerzame klinische les over tweedeling in de psychiatrische en somatische spoedzorg gelezen. Wij ondersteunen het idee, dat het zinvol is, patienten in psychische noodsituaties met twijfel over (bijkomende) somatische oorzaken laagdrempelig op de SEH te laten presenteren. Multidisciplinaire samenwerking heeft ons inziens voor deze patienten een duidelijke meerwaarde voor het stellen van de juiste diagnose en het maken van een snel en adequaat behandelplan.

Dr. C. Richter en Dr. F.H. Bosch, internisten ziekenhuis Rijnstate