Tweedeling psychiatrische en somatische spoedzorg
Open

Herstel van weeffout is vereist
Klinische les
28-07-2015
Joep H.A.M. Tuerlings, E.C.M. (Noor) Pelger, Boudewijn J.H.B. de Pont en Jeroen A. van Waarde

Dames en Heren,

In Nederland is er een scheiding tussen somatische en psychiatrische spoedzorg. De huisarts verwijst psychiatrische patiënten die spoedzorg behoeven meestal niet naar de SEH, maar schakelt de ggz-crisisdienst in. Toch komen sommige patiënten met acute psychiatrische problemen wel rechtstreeks op de SEH. Zij worden daar beoordeeld en behandeld door medisch specialisten, inclusief de psychiater. Wij illustreren de voordelen hiervan voor de patiënt en verwijzers aan de hand van 3 casussen en suggereren verbeteringen voor de organisatie van de acute psychiatrische zorg.

Een patiënt met een ernstige snijverwonding zal op een SEH van een algemeen ziekenhuis direct worden behandeld door de medisch specialist. Een acuut psychotische patiënt daarentegen belandt regelmatig in een politiecel en wordt vervolgens eerst beoordeeld door een niet-medicus van de crisisdienst. Deze organisatie van acute psychiatrische zorg leidt vaak tot vertraging in de medische besluitvorming. Ook kan men niet direct beschikken over het juiste aanvullend onderzoek. Daardoor komen patiënten ...