Insulten door interactie van anti-epileptica met rifampicine
Open

Casuïstiek
08-10-2014
Maarten A. Hanrath en Eleonora L. Swart
Aanvaard op 01-09-2014.
Gepubliceerd op 08-10-2014.
In print verschenen in week 42 2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7707