De rol van cytochroom-P450-enzymen bij geneesmiddeleninteracties
Open

Stand van zaken
30-12-1999
P.A. Baede-van Dijk, P.A. de Graeff en J.F.F. Lekkerkerker

- Cytochroom-P450-enzymen zijn verantwoordelijk voor farmacokinetische interacties met soms ernstige gevolgen.

- Als bekend is of een geneesmiddel substraat, remmer of inductor is van één van de cytochroom-P450 iso-enzymen, kan een inschatting gemaakt worden met welke andere geneesmiddelen een interactie zou kunnen optreden.

- Registratieautoriteiten kennen bij de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen voor registratie een zwaarder gewicht toe aan het optreden van interacties dan vroeger.

- Desondanks zijn geneesmiddeleninteracties in de praktijk niet uit te sluiten zonder voorzorgen van apotheker én arts. Meer aandacht voor farmacokinetische interacties en zoeken naar een bruikbaar alternatief voor één van de te gebruiken geneesmiddelen moeten leiden tot een afname in het aantal bijwerkingen door interacties.