Insulten door interactie van anti-epileptica met rifampicine

Klinische praktijk
Maarten A. Hanrath
Eleonora L. Swart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7707
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Anti-epileptica hebben een smalle therapeutische breedte, daarom is het van belang om de plasmaspiegels te monitoren. Inadequate plasmaspiegels kunnen leiden tot insulten. Veel anti-epileptica worden hepatisch geklaard en er zijn veel geneesmiddelinteracties bekend die kunnen leiden tot veranderingen in de plasmaspiegel.

Casus

Een 54-jarige vrouw, bekend met epilepsie, kreeg insulten na het gebruik van rifampicine en flucloxacilline, ondanks gebruik van onderhoudsmedicatie, namelijk carbamazepine, valproïnezuur en clonazepam. Aangezien rifampicine een bekende inductor is van verschillende cytochroom-P450-enzymen en de klaring van de gebruikte anti-epileptica hierdoor kan worden beïnvloed, is het aannemelijk dat de insulten werden veroorzaakt door rifampicine. Deze interactie staat echter niet in de G-standaard.

Conclusie

Het is bekend dat rifampicine een sterke enzyminductor is van verschillende cytochroom-P450-enzymen. Deze ziektegeschiedenis laat zien dat het gebruik van rifampicine kan leiden tot insulten. Daarom is het van belang deze interacties op te nemen in de G-standaard.

Auteursinformatie

Universiteit van Utrecht, afd. Farmaceutische Wetenschappen, Utrecht.

M.A. Hanrath, MSc, farmacie student (thans: apotheker).

VU Medisch Centrum, afd. Klinische Farmacologie en Apotheek, Amsterdam.

Dr. E.L. Swart, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog.

Contact dr. E.L. Swart

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten A. Hanrath ICMJE-formulier
Eleonora L. Swart ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties