Inleiden baring lijkt toch gunstig bij verwachte macrosomie

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2562

Wanneer vroeg in de à terme periode wordt ingeschat dat er sprake is van dreigende macrosomie, gaat inleiding van de baring gepaard met een kleinere kans op een schouderdystocie en een grotere kans op een spontane vaginale baring. Dat concluderen Michel Boulvain en collega's van onder meer de Universiteit van Genève uit hun RCT waarin een afwachtend beleid werd vergeleken met inleiding van de baring in de 37ste of 38ste week van de zwangerschap (Lancet.2015; online 9 april). Eerdere observationele studies en kleinere trials toonden geen voordelen van inleiding van de baring bij deze indicatie.

Boulvain et al. randomiseerden ruim 800 Franse, Zwitserse en Belgische vrouwen die een kind verwachtten met een gewicht boven het 95e percentiel. Bij de helft van deze vrouwen werd binnen 3 dagen na randomisatie de baring ingeleid. Het verwachte geboortegewicht werd ingeschat met echografisch onderzoek.

In de interventiegroep werden 8 kinderen geboren na een schouderdystocie, tegen 25 in de controlegroep (relatief risico (RR): 0,32; 95%-BI:0,15-0,71). Het geboortegewicht was duidelijk lager: gemiddeld 3831 gram tegen 4118 gram in de controlegroep. Er waren geen plexus-brachialis-laesies, hersenbloedingen of neonatale sterfte. In de interventiegroep had 59% van de vrouwen een spontane vaginale baring, tegen 52% van de controlegroep (RR: 1,14; 95%-BI: 1,01-1,29). Het aantal kunstverlossingen (13 tegen 17%) en keizersneden (28 tegen 32%) was in de interventiegroep niet significant lager.

Boulvain en collega's pleiten er niet automatisch voor altijd de baring in te leiden bij dreigende macrosomie. De voordelen van ingrijpen in de natuurlijke timing moeten worden afgewogen tegen de nadelen. In dit cohort waren er – behalve sleutelbeenfracturen in de controlegroep en iets vaker fototherapie in de interventiegroep – overigens geen verschillen in neonatale uitkomsten.

Gerelateerde artikelen

Reacties