Leefstijlinterventie bij obese subfertiele vrouwen*

Onderzoek
Meike A.Q. Mutsaerts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D916
Abstract

Samenvatting

Doel

Wij onderzochten of een leefstijlinterventie voorafgaand aan fertiliteitsbehandeling bij obese subfertiele vrouwen leidt tot meer à terme vaginaal geboren gezonde eenlingen in vergelijking met het direct starten van de fertiliteitsbehandeling.

Opzet

Gerandomiseerde, multicentrische trial (NTR1530).

Methode

Subfertiele vrouwen van 18-38 jaar met een BMI ≥ 29 kg/m² werden gerandomiseerd tussen een interventiegroep die gedurende 6 maanden voorafgaand aan de fertiliteitsbehandelingen een leefstijlinterventieprogramma volgde, versus een controleconditie waarin de fertiliteitsbehandeling direct startte. De primaire uitkomstmaat was de à terme vaginale geboorte van een gezonde eenling binnen 2 jaar na randomisatie. Secundaire eindpunten waren onder andere spontane concepties, fertiliteitsbehandelingen en maternale en neonatale complicaties.

Resultaten

In de periode juni 2009-juni 2012 werden 577 vrouwen geïncludeerd, 290 in de interventie- en 287 in de controlegroep. Omdat 3 vrouwen hun ‘informed consent’ introkken, konden we de gegevens van 289 respectievelijk 285 vrouwen analyseren. In de interventiegroep maakte 22% de interventie niet af. Het gemiddelde gewichtsverlies was 4,4 kg in de interventiegroep versus 1,1 kg in de controlegroep (p < 0,001). In de interventiegroep kregen 76 (27%) vrouwen een à terme vaginaal geboren gezonde eenling, versus 100 (35%) in de controlegroep (relatief risico (RR): 0,77; 95%-BI: 0,60-0,99). In de interventiegroep ontstonden 73 (26%) spontane concepties leidend tot een doorgaande zwangerschap, versus 46 (16%) in de controlegroep (RR: 1,6; 95%-BI: 1,2-2,2). Maternale en neonatale complicaties waren niet verschillend tussen beide groepen.

Conclusie

Een leefstijlinterventieprogramma voorafgaand aan fertiliteitsbehandelingen bij obese subfertiele vrouwen leidt niet tot meer à terme vaginaal geboren gezonde eenlingen dan direct starten van fertiliteitsbehandelingen.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The New England Journal of Medicine (2016;374:1942-53) met als titel ‘Randomized trial of a lifestyle program in obese infertile women’. Afgedrukt met toestemming.

** Namens de auteurs van de oorspronkelijke publicatie, die staan vermeld aan het eind van dit artikel.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Groningen.

Contact Dr. M.A.Q. Mutsaerts, huisarts in opleiding (maqmutsaerts@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel. Voor dit onderzoek werd subsidie ontvangen van ZonMw (projectnummer 50-50110-96-518).

Verantwoording

Het oorspronkelijke artikel werd geschreven door de volgende auteurs: Meike A.Q. Mutsaerts (UMC Groningen, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht); Anne M. van Oers (UMC Groningen); Henk Groen (UMC Groningen); Jan M. Burggraaff (Scheperziekenhuis, Emmen); Walter K.H. Kuchenbecker (Isala Klinieken, Zwolle); Denise A.M. Perquin (Medisch Centrum Leeuwarden); Carolien A.M. Koks (Maxima Medisch Centrum, Veldhoven); Ron van Golde (Maastricht Universitair Medisch Centrum); Eugenie M. Kaaijk (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam); Jaap M. Schierbeek (Deventer Ziekenhuis); Gerrit J.E. Oosterhuis (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein); Frank J. Broekmans (UMC Utrecht); Wanda J.E. Bemelmans (RIVM, Bilthoven); Cornelis B. Lambalk (VUmc, Amsterdam); Marieke F.G. Verberg (Medisch Spectrum Twente, Enschede); Fulco van der Veen (AMC, Amsterdam); Nicole F. Klijn (LUMC, Leiden); Patricia E.A.M. Mercelina (Atrium Medisch Centrum, Heerlen); Yvonne M. van Kasteren (Medisch Centrum Alkmaar); Annemiek W. Nap (Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem); Egbert A. Brinkhuis (Meander Medisch Centrum, Amersfoort); Niels E.A. Vogel (Martini Ziekenhuis, Groningen); Robert J.A.B. Mulder (Laurentius Ziekenhuis, Roermond); Ed T.C.M. Gondrie (Orbis Medisch Centrum, Sittard); Jan P. de Bruin (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch); J. Marko Sikkema (Ziekenhuisgroep Twente, Almelo); Mathieu H.G. de Greef (UMC Groningen, Hanze Hogeschool, Groningen); Nancy C.W. ter Bogt (Acute zorg Euregio, Enschede); Jolande A. Land (UMC Groningen); Ben W.J. Mol (The Robinson Research Institute and The South Australian Health and Medical Research Institute, Adelaide, Australië); Annemieke Hoek (UMC Groningen).

Auteur Belangenverstrengeling
Meike A.Q. Mutsaerts ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties