Influenzavaccinatie bij hartpatiënten voorkomt cardiale complicaties

Gevaccineerde arm met daarbij een hartje met daarop een injectiespuit
Albert M. Vollaard
Edwin N.E. Slok
Paul R.M. van Dijkman
Olaf M. Dekkers
Geert H. Groeneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7829
Abstract

Samenvatting

  • Influenza verhoogt het risico op cardiale complicaties bij hartpatiënten. Daarom wordt influenzavaccinatie bij deze patiënten aanbevolen.
  • Influenzavaccinatie als secundaire preventie bij patiënten met coronairlijden was al onderzocht in vier kleine RCT’s. Een meta-analyse hiervan liet zien dat cardiovasculaire sterfte statistisch significant afnam door vaccinatie. Een nieuwe, grote RCT bevestigt de effectiviteit en de veiligheid van vaccinatie.
  • Bij patiënten met hartfalen was er tot voor kort alleen observationeel onderzoek over het cardioprotectieve effect van influenzavaccinatie. Een nieuwe RCT bevestigt ook bij deze groep de eerdere uitkomsten.
  • In nieuwe meta-analyses met deze nieuwste data bij hartpatiënten blijkt influenzavaccinatie het risico op ‘major adverse cardiovascular events’ (MACE) met 25-34% te verminderen. Meer nadruk op de positieve bijdrage van influenzavaccinatie aan de vermindering van cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit bij hartpatiënten is nodig, want al jaren ontvangt ruim 30% van de hartpatiënten in Nederland geen influenzavaccinatie.
Auteursinformatie

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven: dr. A.M. Vollaard, internist-infectioloog; drs. E.N.E. Slok, arts. Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden; afd. Cardiologie: dr. P.R.M. van Dijkman, cardioloog; afd. Klinische epidemiologie en Endocrinologie: prof. O.M. Dekkers, internist en klinisch epidemioloog; afd. Interne geneeskunde en Infectieziekten: dr. G.H. Groeneveld, internist acute geneeskunde en infectioloog.

Contact A.M. Vollaard (albert.vollaard@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert M. Vollaard ICMJE-formulier
Edwin N.E. Slok ICMJE-formulier
Paul R.M. van Dijkman ICMJE-formulier
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Geert H. Groeneveld ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties