Een trial naar het effect van influenzavaccinatie bij ouderen

Ethisch, uitvoerbaar en hard nodig
Ethiek
20-09-2018
Miquel B. Ekkelenkamp, C.H. (Henri) van Werkhoven, Patricia C.J. Bruijning-Verhagen en Marc J.M. Bonten

Samenvatting

Op basis van huidig onderzoek is er geen valide reden om aan te nemen dat de influenzavaccinatie van personen van 60 jaar en ouder zonder andere medische indicatie, in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie, leidt tot significante, relevante en kosteneffectieve gezondheidswinst. Gezien de druk op budgetten in de gezondheidszorg en de afnemende maatschappelijke bereidheid tot vaccinatie is het van groot belang dat op korte termijn het daadwerkelijke effect van influenzavaccinatie wordt gekwantificeerd in een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde trial (RCT) met relevante uitkomstmaten, die niet lijdt aan de methodologische tekortkomingen van de weinige eerdere studies. Om een reductie van 10% in ziekenhuisopname door respiratoire infectie aan te kunnen tonen zou deze RCT ongeveer 100.000 proefpersonen dienen te includeren en deze deelnemers drie jaar moeten volgen. In de Nederlandse situatie achten wij een dergelijke studie haalbaar.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing