Ethisch, uitvoerbaar en hard nodig

Een trial naar het effect van influenzavaccinatie bij ouderen

Perspectief
Miquel B. Ekkelenkamp
C.H. (Henri) van Werkhoven
Patricia C.J. Bruijning-Verhagen
Marc J.M. Bonten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3285
Abstract

Samenvatting

Op basis van huidig onderzoek is er geen valide reden om aan te nemen dat de influenzavaccinatie van personen van 60 jaar en ouder zonder andere medische indicatie, in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie, leidt tot significante, relevante en kosteneffectieve gezondheidswinst. Gezien de druk op budgetten in de gezondheidszorg en de afnemende maatschappelijke bereidheid tot vaccinatie is het van groot belang dat op korte termijn het daadwerkelijke effect van influenzavaccinatie wordt gekwantificeerd in een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde trial (RCT) met relevante uitkomstmaten, die niet lijdt aan de methodologische tekortkomingen van de weinige eerdere studies. Om een reductie van 10% in ziekenhuisopname door respiratoire infectie aan te kunnen tonen zou deze RCT ongeveer 100.000 proefpersonen dienen te includeren en deze deelnemers drie jaar moeten volgen. In de Nederlandse situatie achten wij een dergelijke studie haalbaar.

Auteursinformatie

Contact UMC Utrecht, afd. Medische Microbiologie: dr. M.B. Ekkelenkamp, arts-microbioloog; prof.dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog (c.h.vanwerkhoven@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Miquel B. Ekkelenkamp ICMJE-formulier
C.H. (Henri) van Werkhoven ICMJE-formulier
Patricia C.J. Bruijning-Verhagen ICMJE-formulier
Marc J.M. Bonten ICMJE-formulier
Effect influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen*
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties