Influenza veroorzaakt aanzienlijke morbiditeit bij kinderen jonger dan 2 jaar

Onderzoek
N.G. Hartwig
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:739

Elke winterperiode veroorzaken diverse respiratoire virussen aanzienlijke morbiditeit bij jonge kinderen. Aangezien infecties door influenzavirus te voorkomen zijn met vaccinatie of te behandelen met neuraminidaseremmers, achtten Neuzil et al. het van belang om inzicht te krijgen in directe influenzagerelateerde ziekenhuisopname en morbiditeit en zo gegevens te verkrijgen voor kosteneffectiviteitsstudies.1

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties