Influenza bij kinderen die chemotherapie ondergaan

Klinische praktijk
G.M. Goossen
J.B.M. van Woensel
M.M. van Noesel
H.L. Zaaijer
M.D. van de Wetering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2154-7
Abstract

Samenvatting

Twee kinderen presenteerden zich met influenza kort nadat zij waren behandeld met chemotherapie. Bij beiden manifesteerde zich de griep door koorts en neutropenie. De eerste patiënt, een 15-jarige jongen die chemotherapie kreeg voor hodgkinlymfoom, kreeg oseltamivir en herstelde zonder complicaties. De tweede patiënt, een 15 maanden oud meisje, kreeg chemotherapie vanwege een gemetastaseerde wilmstumor, maar overleed na ernstige infectieuze complicaties. Deze casussen benadrukken dat veelvoorkomende virussen, zoals het influenzavirus, bij immuungecompromitteerde patiënten fulminante secundaire infecties kunnen veroorzaken. Virussen, zoals influenzavirus, moet men altijd overwegen als ernstige pathogenen bij patiënten met neutropenische koorts. Bij dergelijke hoogrisicopatiënten zou men influenzavaccinatie kunnen overwegen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2154-7

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Emma Kinderziekenhuis AMC, afd. Kinderoncologie: mw.G.M.Goossen, basisarts; mw.dr.M.D.van de Wetering, kinderoncoloog.

Emma Kinderziekenhuis AMC, afd. Intensive Care Kinderen: hr.dr.J.B.M.van Woensel, kinderarts-intensivist.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.H.L.Zaaijer, klinisch viroloog.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Oncologie-Hematologie, Rotterdam.

Hr.dr.M.M.van Noesel, kinderoncoloog.

Contact mw.dr.M.D.van de Wetering (m.d.vandewetering@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Sittard, oktober 2007,

Gaarne wil ik reageren op de artikelen van Goossen et al. (2007:2154-7) en van De Jong (2007:2143-6). Jaarlijks rond september/oktober komt de vraag van patiënten die behandeld worden met chemotherapie of zij de profylactische griepspuit mogen hebben. Volgens de richtlijn is dit wel geïndiceerd, maar als de literatuur hierop wordt nagelezen, blijkt dit toch niet geheel duidelijk. De ontwikkeling van beschermende antistoffen na influenza-immunisatie is minder bij patiënten die chemotherapie krijgen dan bij gezonde individuen. De mate van klinische bescherming is niet duidelijk.1 2 Echter, immunisatie is veilig en gaat gepaard met weinig morbiditeit. Wat is de opinie van de auteurs over influenzavaccinatie bij patiënten met hematologische of solide maligniteiten en patiënten die chemotherapie krijgen?

F.P.J. Peters
Literatuur
  1. Ring A, Marx G, Steer C, Harper P. Influenza vaccination and chemotherapy: a shot in the dark? Support Care Cancer. 2002;10:462-5.

  2. Brydak LB, Rokicka-Milewska R, Jackowska T, Rudnicka H, Regnery H, Cox N. Kinetics of humoral response in children with acute lymphoblastic leukemia immunized with influenza vaccine in 1993 in Poland. Leuk Lymphoma. 1997;26:163-9.

M.D.
van de Wetering

Amsterdam, oktober 2007,

Ons artikel richtte zich alleen op kinderen behandeld met chemotherapie voor kanker, derhalve kunnen alleen voor deze groep conclusies worden getrokken en is dat onmogelijk voor de totale patiëntengroep behandeld met chemotherapie. Influenzavaccinatie kan veilig worden toegepast bij kinderen met een oncologische ziekte. Er zijn tot op heden 8 gecontroleerde klinische studies verschenen, alle gericht op immuunrespons.1-8 Na de vaccinatie ontwikkelen deze patiënten wel een immuunrespons (hoewel deze zwakker is dan bij gezonde patiënten), maar er zijn geen gegevens bekend over de mate van klinische bescherming die de vaccinatie biedt (een cochrane-review hierover is in voorbereiding). Een uitspraak over al dan niet vaccineren is met de aanwezige literatuur niet te geven. Vanuit de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) wordt vooralsnog geen hard advies gegeven om te vaccineren. Wel zal altijd een afweging moeten worden gemaakt tussen het risico en de voordelen bij de individuele patiënt. Echter, wij hopen met ons artikel duidelijk gemaakt te hebben dat bij een kind met koorts in aplasie tijdens het influenzaseizoen ook aan influenza gedacht moet worden.

M.D. van de Wetering
G.M. Goossen
Literatuur
  1. Chisholm J, Howe K, Taj M, Zambon M. Influenza immunisation in children with solid tumours. Eur J Cancer. 2005;41:2280-7.

  2. Chisholm JC, Devine T, Charlett A, Pinkerton CR, Zambon M. Response to influenza immunisation during treatment for cancer. Arch Dis Child. 2001;84:496-500.

  3. Gross PA, Lee H, Wolff JA, Hall CB, Minnefore AB, Lazicki ME. Influenza immunization in immunosuppressed children. J Pediatr. 1978;92:30-5.

  4. Hsieh YC, Lu MY, Kao CL, Chiang BL, Lin DT, Lin KS, et al. Response to influenza vaccine in children with leukemia undergoing chemotherapy. J Formos Med Assoc. 2002;101:700-4.

  5. Lange B, Shapiro SA, Waldman MT, Proctor E, Arbeter A. Antibody responses to influenza immunization of children with acute lymphoblastic leukemia. J Infect Dis. 1979;140:402-6.

  6. Matsuzaki A, Suminoe A, Koga Y, Kinukawa N, Kusuhara K, Hara T. Immune response after influenza vaccination in children with cancer. Pediatr Blood Cancer. 2005;45:831-7.

  7. Porter CC, Edwards KM, Zhu Y, Frangoul H. Immune responses to influenza immunization in children receiving maintenance chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Blood Cancer. 2004;42:36-40.

  8. Steinherz PG, Brown AE, Gross PA, Braun D, Ghavimi F, Wollner N, et al. Influenza immunization of children with neoplastic diseases. Cancer. 1980;45:750-6.