Influenza A(H5N1) in Hongkong: voorbode van een pandemie of alleen een wetenschappelijk interessant verschijnsel en een nuttige oefening in pandemiologie?

Klinische praktijk
J.C. de Jong
E.C.J. Claas
A.D.M.E. Osterhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1252-6
Abstract

Samenvatting

In 1997 werden in Hongkong bij 18 influenzapatiënten influenza-A(H5N1)-virusbesmettingen vastgesteld, waarvan 6 met dodelijke afloop. De bron waren naar alle waarschijnlijkheid de vogelpestepidemieën van het H5N1-virus die in 1997 in China heersten.

Dit zijn de eerste gerapporteerde gevallen van influenza bij de mens waarbij een influenzavirus van één der subtypen met hemagglutinine (H) H4-H15 is geïsoleerd.

Overdracht van het virus van mens op mens kan niet voor elk besmettingsgeval worden uitgesloten, maar is tot nu toe niet bewezen. Bij 7 H5N1-virusisolaten is wel aangetoond dat er geen genetische menging (‘reassortment’) tussen het aviaire virus en humane of varkensinfluenzavirussen heeft plaatsgevonden.

Onvoorspelbaar is of het H5N1-virus van Hongkong zich in de komende jaren tot een pandemisch virus zal ontwikkelen.

Auteursinformatie

Nationaal Influenza Centrum van de WHO, Erasmus Universiteit, afd. Virologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Dr.J.C.de Jong, dr.E.C.J.Claas en prof.dr.A.D.M.E.Osterhaus, virologen.

Contact prof.dr.A.D.M.E.Osterhaus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties