Infecties en bacteriële resistentie in de open bevolking

Klinische praktijk
W.G. Goettsch
H. Goossens
A.J. de Neeling
M.J.W. Sprenger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1296-9
Abstract

Samenvatting

- De frequentie van optredende resistentie tegen antibiotica onder pathogenen bij de open bevolking en het aantal antibiotica waartegen deze pathogenen resistent zijn, nemen wereldwijd toe. In Nederland is er nog steeds sprake van een betrekkelijk laag resistentieniveau.

- Resistentie tegen antimicrobiële geneesmiddelen hangt duidelijk samen met het gebruik van antibiotica, zowel in het ziekenhuis als bij de huisarts. Ook veterinair gebruik van antibiotica kan bijdragen tot resistentie tegen antimicrobiële middelen bij de mens.

- Rationeel gebruik van antibiotica is een van de belangrijkste strategieën om de verspreiding van resistente stammen tegen te gaan.

- Richtlijnen voor de behandeling met antibiotica moeten worden gebaseerd op resultaten van goed ontworpen surveillanceonderzoeken.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie: dr.ir.W.G.Goettsch, infectieziektenepidemioloog; dr.M.J.W.Sprenger, arts-microbioloog/ epidemioloog.

Laboratorium voor Infectieziektenonderzoek: dr.A.J.de Neeling, microbioloog.

Academisch Ziekenhuis Antwerpen, afd. Microbiologie, Edegem, België.

Prof.dr.H.Goossens, arts-microbioloog.

Contact dr.ir.W.G.Goettsch

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties