Resistentieproblemen bij Streptococcus pneumoniae

Klinische praktijk
J.F.G.M. Meis
C. Neeleman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:141-4
Abstract

Inleiding

Streptococcus pneumoniae was een van de eerste micro-organismen die ontdekt werden aan het eind van de vorige eeuw, nog voor de beschrijving van de oorzaak van antrax en de ontdekking van Mycobacterium tuberculosis. Klebs beschreef in 1875 de pneumokok als de oorzaak van het overlijden van patiënten met pneumonie en aan het einde van de vorige eeuw was de pneumokok alom bekend als de belangrijkste oorzaak van lobaire pneumonie. Ofschoon immunotherapie met convalescent serum een veelgebruikte therapeutische ingreep was voor de jaren dertig bleef de letaliteit door invasieve pneumokokkeninfecties rond de 50.1 Met de introductie van sulfonamiden in de jaren dertig, gevolgd door penicilline in 1945 voor de behandeling van pneumokokkeninfecties daalde de letaliteit door dit micro-organisme aanzienlijk.2 Penicilline is nog steeds het middel van eerste keus voor ernstige pneumokokkeninfecties.

Aan het einde van de jaren zestig verschenen uit Australië en Nieuw-Guinea de eerste berichten over penicilline-resistentie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Microbiologie: dr.J.F.G.M.Meis, medisch microbioloog.

Afd. Intensieve Zorg: C.Neeleman, kinderarts-intensivist.

Contact dr.J.F.G.M.Meis

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties