Antibioticumresistentie: epidemiologische ontwikkelingen en preventieve maatregelen

Klinische praktijk
W.H.F. Goessens
H.A. Verbrugh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:748-52
Abstract

Samenvatting

- Europese landen verschillen onderling wat betreft het vóórkomen van resistente micro-organismen. Dit geeft aan dat resistentievorming te beïnvloeden is. Nederland heeft een laag resistentieniveau, maar de resistentie tegen verschillende antibiotica neemt toe.

- Bekende factoren die aan resistentievorming bijdragen zijn: de dosering en de gebruiksduur van een antibioticum en het type antibioticum in combinatie met een specifiek micro-organisme.

- De selectiedruk kan verminderd worden door gebruik te maken van antibiotica met een beperkt spectrum. Een nieuw farmacodynamisch inzicht is dat antibiotica op een wijze kunnen worden gedoseerd die de uitselectie van resistente klonen tot een minimum beperkt.

- Invoering van landelijke richtlijnen voor de behandeling van infecties zal bijdragen aan een doelmatiger antibioticumgebruik en aan de bestrijding van antibioticumresistentie in Nederland.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:748-52

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten, ’s-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam.

Hr.dr.W.H.F.Goessens, bioloog; hr.prof.dr.H.A.Verbrugh, arts-microbioloog.

Contact hr.dr.W.H.F.Goessens (w.goessens@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties