Resistente micro-organismen bij gerepatrieerde patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen

Onderzoek
A.M. Kaiser
C. Schultsz
G.J. Kruithof
Y.J. Debets-Ossenkopp
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2459-64
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar dragerschap van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycineresistente enterokokken (VRE) en gentamicineresistente gramnegatieve bacteriën (GGNB) bij patiënten die vanuit een buitenlands ziekenhuis naar Nederland gerepatrieerd worden.

Opzet

Prevalentieonderzoek.

Methode

In de periode mei 1998-augustus 2001 werden tijdens repatriëring uitstrijken voor kweek afgenomen en demografische en klinische data verzameld bij 1167 patiënten.

Resultaten

Bij 18,2 werden resistente micro-organismen gedetecteerd. Het percentage MRSA-dragers bedroeg 2,7 van de totale groep en 4,7 van patiënten die naar een ziekenhuis gerepatrieerd werden. Risicofactoren voor MRSA-dragerschap waren antimicrobiële behandeling (oddsratio (OR): 3,4; 95-BI: 1,2-9,7), opnameduur in het buitenlandse ziekenhuis ≥ 14 dagen (OR: 5,4; 95-BI: 2,3-12) en kunstmatige beademing (OR: 8,5; 95-BI: 1,8-41). VRE werden bij 2,7 en GGNB bij 14,1 van de patiënten geïsoleerd. Overdracht vanuit Azië, Zuid- en Zuidoost- en Oost-Europa was een risicofactor voor dragerschap van GGNB.

Conclusie

Dragerschap van resistente micro-organismen onder gerepatrieerde patiënten was hoog. Het hoogste risico voor GGNB hield verband met het land vanwaaruit de patiënt gerepatrieerd werd, veel meer dan met de antibioticabehandeling van de individuele patiënt in het buitenlandse ziekenhuis.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2459-64

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Mw.A.M.Kaiser, bioloog en epidemioloog; mw.dr.Y.J.Debets-Ossenkopp en mw.prof.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Medische Microbiologie, Amsterdam), medisch microbiologen.

University of Oxford Clinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Mw.dr.C.Schultsz, medisch microbioloog.

ANWB, Alarmcentrale Medische Dienst, Den Haag.

Hr.mr.G.J.Kruithof, medisch coördinator.

Contact mw.prof.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls (klinmicrobiol@vumc.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties