Meticillineresistente Staphylococcus aureus bij veehouders

Opinie
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls
D.J.M.A. Beaujean
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1710-2
Abstract

Begin juli jongstleden adviseerde het Centrum Infectieziektebestrijding (Cib) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om personen die werkzaam zijn in de varkenshouderij bij opname in het ziekenhuis in isolatie te verplegen en te screenen op dragerschap van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Bij een positieve bevinding moeten deze patiënten verder in isolatie verpleegd worden.

Aanleiding tot dit advies was de waarneming begin 2005 van 3 onverwachte gevallen van besmetting met MRSA bij patiënten die niet eerder in een buitenlands ziekenhuis opgenomen waren geweest, noch enige andere risicofactor voor kolonisatie met MRSA hadden. Een gemeenschappelijk kenmerk was dat zij allen beroepsmatig contact hadden met varkens. Nader onderzoek toonde aan dat zij alle drie gekoloniseerd waren met dezelfde MRSA-stam, van een type dat niet bij mensen voorkomt, maar wel aangetroffen wordt bij varkens. Een steekproef onder varkensboeren liet zien dat ongeveer 1 op de 4 personen MRSA-drager was.

mrsa bij landbouwhuisdieren

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Mw.drs.D.J.M.A.Beaujean, gezondheidswetenschapper.

Contact Mw.prof.dr.C.M.J.E.Vandenbroucke-Grauls, medisch microbioloog (vandenbrouckegrauls@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties