Van medische doorbraak naar toepassing in de dagelijkse praktijk

Immuuntherapie voor kanker

Klinische praktijk
Nick R.P. Dekker
Jos A. Stigt
Otto Visser
F.J. Sabine Netters
Rutger H.T. Koornstra
Jan Willem B. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3782
Abstract

Samenvatting

  • Immuuntherapie zet het immuunsysteem aan tot een respons tegen kanker. Voorbeelden hiervan zijn behandelingen met checkpointremmers, oncolytische virussen of T-cellen met chimere antigeenreceptoren (CAR-T-cellen).
  • Deze behandelingen hebben dankzij snelle ontwikkelingen hun weg al gevonden in de klinische praktijk. Bij sommige patiënten met gemetastaseerde kanker heeft immuuntherapie geresulteerd in een aanzienlijke langetermijnoverleving.
  • Momenteel vindt er binnen de behandeling met checkpointremmers een verschuiving plaats naar de toepassing als adjuvans of neoadjuvans.
  • Behandelingen met CAR-T-cellen blijken met name effectief bij hematologische maligniteiten. Oncolytische virussen worden nog op zeer beperkte schaal toegepast bij patiënten met een melanoom.
  • Immuuntherapie biedt uitkomst voor slechts een beperkt aantal patiënten. Daarnaast zijn er nog veel uitdagingen voor de toekomst, met als belangrijkste het optimaal inzetten van de behandeling, het herkennen en het beperken van bijwerkingen, het bepalen van de optimale behandelduur en het inperken van de hoge kosten.
Auteursinformatie

Isala, Zwolle. Oncologisch Centrum Isala, Immuuntherapiecentrum Zwolle: N.R.P. Dekker, coassistent; dr. O. Visser, internist-hematoloog; drs. F.J.S. Netters, internist-oncoloog; dr. J.W.B. de Groot, internist-oncoloog; afd. Longgeneeskunde: dr. J.A. Stigt, longarts. Ziekenhuis Rijnstate, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem: dr. R.H.T. Koornstra, internist-oncoloog.

Contact J.W.B. de Groot (j.w.b.de.groot@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Nick R.P. Dekker ICMJE-formulier
Jos A. Stigt ICMJE-formulier
Otto Visser ICMJE-formulier
F.J. Sabine Netters ICMJE-formulier
Rutger H.T. Koornstra ICMJE-formulier
Jan Willem B. de Groot ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties