Checkpointremmer geïnduceerde diabetes mellitus

Klinische praktijk
Jenneke Leentjens
Marleen Olde Bekkink
Rosalie Koot
Karin H. Herbschleb
Bastiaan E. de Galan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3726
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Checkpointremmers zijn relatief nieuwe oncologische geneesmiddelen, die het immuunsysteem aanzetten om tegen tumorcellen op te treden.

Casus

Wij beschrijven 2 patiënten die de SEH bezochten vanwege een ernstige ketoacidose als eerste uiting van diabetes mellitus. Enkele weken daarvoor waren zij gestart met de checkpointremmer pembrolizumab. De HbA1c-waarde, die bij 1 van de patiënten werd bepaald, was bij presentatie niet verhoogd.

Conclusie

Diabetes mellitus type 1 is een zeldzame, maar potentieel levensbedreigende complicatie van de behandeling met checkpointremmers. Het routinematig testen van de glucoseconcentratie of de HbA1c-waarde bij mensen die behandeld worden met checkpointremmers is niet zinvol. Wel moet men alert zijn op symptomen van hyperglykemie, zodat directe behandeling met insuline een ernstige ketoacidose kan voorkomen.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. J. Leentjens, internist-vasculair geneeskundige en klinisch farmacoloog; dr. M. Olde Bekkink, drs. R. Koot en dr. B.E. Galan, internisten; drs. K.H. Herbschleb, internist-oncoloog.

Contact J. Leentjens (jenneke.leentjens@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jenneke Leentjens ICMJE-formulier
Marleen Olde Bekkink ICMJE-formulier
Rosalie Koot ICMJE-formulier
Karin H. Herbschleb ICMJE-formulier
Bastiaan E. de Galan ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties