Immunologie in de medische praktijk. XXVIII. Gevoeligheid voor meningokokkenziekte door een familiair tekort aan mannosebindend lectine

Onderzoek
W.A. Bax
O.J.J. Cluysenaer
A.K.M. Bartelink
P.C. Aerts
R.A.B. Ezekowitz
H. van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1219-23
Abstract

Samenvatting

Bij een 18-jarige man werd meningokokkenmeningitis vastgesteld. Zijn moeder en grootvader van moederszijde hadden een vergelijkbare episode van meningitis doorgemaakt op ongeveer dezelfde leeftijd. Nader onderzoek wees uit dat alledrie een verlaagde serumconcentratie van mannosebindend lectine (MBL) hadden, terwijl er geen aanwijzingen waren voor andere stoornissen in de afweer. Bij 4 andere familieleden zonder klachten was de concentratie MBL verlaagd. In de 3 generaties van deze familie werd een statistisch significant verband tussen MBL-deficiëntie en episodes van meningitis gevonden. MBL is het sleutelmolecuul in de lectineroute van de complementcascade. Deficiëntie van MBL komt voor bij ongeveer 10 van de bevolking. Het beschreven familiaire karakter van de verhoogde gevoeligheid voor meningokokkenziekte impliceert dat adequate informatie moet worden verstrekt aan patiënt en zijn omgeving teneinde symptomen sneller te onderkennen en behandeling eerder te beginnen.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Eemland, Amersfoort.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.W.A.Bax, assistent-geneeskundige (thans: Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht); dr.O.J.J.Cluysenaer en dr.A.K.M. Bartelink, internisten.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Eijkman-Winkler Instituut voor Microbiologie, Infectieziekten en Ontsteking, Utrecht.

Ing.P.C.Aerts, analist.

Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Department of Pediatrics, Boston, Mass., VS.

Prof.dr.R.A.B.Ezekowitz, kinderarts.

Contact Afd. Immunologie: prof.dr.H.van Dijk, medisch immunoloog (w.a.bax@worldmail.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties