Invloed van genetische polymorfismen op de gevoeligheid voor en het beloop van infectieziekten

Klinische praktijk
T.G. Kimman
R. Janssen
B. Hoebee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:519-24
Abstract

Samenvatting

- De sterk uiteenlopende vatbaarheid voor en het beloop van infectieziekten worden bepaald door variabele omgevingsfactoren en door genetische verschillen van de pathogenen en de gastheer.

- Bij de genetische variabiliteit van de gastheer zijn vooral polymorfismen in genen betrokken die een rol spelen bij processen zoals adhesie, de aspecifieke en specifieke afweer, antigeenpresentatie en ontsteking. Onder andere bij infecties met hiv of respiratoir syncytieel virus zijn deze variaties van belang.

- Het is belangrijk om genetische kennis te combineren met kennis over functionele eigenschappen van genvarianten.

- Toepassingen van kennis over genetische variabiliteit liggen op het terrein van vaccin- en therapieontwikkeling, prognostiek en de behandeling van de individuele patiënt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:519-24

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Laboratorium voor de Toetsing van het Rijksvaccinatieprogramma: hr.dr.T.G.Kimman, veterinair microbioloog.

Laboratorium voor Toxicologie, Pathologie en Genetica: mw.dr.R.Janssen, bioloog; mw.dr.B.Hoebee, moleculair bioloog.

Contact hr.dr.T.G.Kimman (tg.kimman@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties