Ziekte van Crohn of toch een infectie?

Ileocolitis bij een immuungecompromitteerde patiënte

Klinische praktijk
Tom K. Brinkman
A.A. Marloes Hubers
Patrick P.J. van der Veek
Eduard M. Scholten
Luc B.S. Gelinck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4813
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Histoplasma capsulatum is een endemische fungus in tropische gebieden. Een infectie verloopt meestal asymptomatisch, maar kan een fulminant beloop hebben.

Casus

Een 60-jarige vrouw van Surinaamse afkomst die mycofenolaatmofetil en prednisolon gebruikte vanwege een niertransplantatie in haar voorgeschiedenis, meldde zich met buikpijn en diarree. Colonoscopie toonde een ulceratieve ileocolitis en biopten lieten een actieve granulomateuze ontsteking zien. Nadat diverse infectieuze en medicamenteuze oorzaken waren uitgesloten, leek de ziekte van Crohn de meest waarschijnlijke diagnose. Ondanks behandeling met onder andere prednisolon persisteerden de klachten, waarna patiënte een TNF-α-remmer kreeg. Hierna ontwikkelde ze constitutionele symptomen en radiologisch onderzoek gaf aanwijzingen voor gedissemineerde granulomateuze ziekte. Een leverbiopsie en herevaluatie van eerder verrichte darmbiopten bevestigden de diagnose ‘histoplasmose’.

Conclusie

Bij immuungecompromitteerde patiënten met een ileocolitis moet gedacht worden aan histoplasmose, zeker als ze in endemische gebieden zijn geweest. Voordat anti-TNF-α-therapie wordt gestart moet het risico op eerdere blootstelling aan H. capsulatum worden overwogen.

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde, afd. Interne Geneeskunde/Maag-darm-lever, Den Haag: drs. T.K. Brinkman en dr. A.A.M. Hubers, aiossen interne geneeskunde; dr. P.P.J. van der Veek, mdl-arts; dr. E.M. Scholten, internist-nefroloog; dr. L.B.S. Gelinck, internist-infectioloog.

Contact T.K. Brinkman (brinkman.tk@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

V. Terpstra, patholoog, en F. Zijta, radioloog, stelden het beeldmateriaal beschikbaar.

Auteur Belangenverstrengeling
Tom K. Brinkman ICMJE-formulier
A.A. Marloes Hubers ICMJE-formulier
Patrick P.J. van der Veek ICMJE-formulier
Eduard M. Scholten ICMJE-formulier
Luc B.S. Gelinck ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties