Extra-intestinale uitingen van inflammatoire darmziekte

Een vrouw met pijn aan haar onderrug
Ibrahim Ayada
Michiel P. van Wijk
Nanne K. de Boer
Joeri de Hoog
C.M.F. (Frank) Kneepkens
Tim J.G. de Meij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7938
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel bespreken we de extra-intestinale manifestaties van inflammatoire darmziekten. Soms zijn deze uitingsvormen al jaren aanwezig voordat maag-darmsymptomen optreden. De juiste diagnose kan daardoor pas laat worden herkend.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische inflammatoire darmziekten (IBD) die worden gekenmerkt door remissies en exacerbaties. In de afgelopen decennia is wereldwijd bij zowel volwassenen als kinderen de incidentie van IBD gestegen; daarbij doen de eerste symptomen zich op steeds jongere leeftijd voor.1,2 Momenteel wordt de diagnose ‘IBD’ in ongeveer 25% van de gevallen op de kinderleeftijd gesteld.3 Om het risico op complicaties en de negatieve invloed op de kwaliteit van leven te beperken, is vroege herkenning belangrijk. Dit wordt bemoeilijkt doordat IBD niet altijd begint met klassieke symptomen van buikpijn, gewichtsverlies en (bloederige) diarree…

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis, afd. Kindermaag-darm-leverziekten, Amsterdam: drs. I. Ayada, aios maag-darm-leverziekten en arts-onderzoeker (tevens: Erasmus MC, afd. Maag-darm-leverziekten, Rotterdam); dr. M.P. van Wijk, dr. C.M.F. Kneepkens en dr. T.J.G. de Meij, kinderartsen maag-darm-leverziekten. Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten en Amsterdam Gastroenterology Endocrinology Metabolism (AGEM) Research Institute: dr. N.K. de Boer, maag-darm-leverarts. Afd. Oogheelkunde: drs. J. de Hoog, oogarts.

Contact T.J.G. de Meij (t.demeij@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Jonathan Verbeke, kinderradioloog in Amsterdam UMC, leverde de radiologische beelden aan bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ibrahim Ayada ICMJE-formulier
Michiel P. van Wijk ICMJE-formulier
Nanne K. de Boer ICMJE-formulier
Joeri de Hoog ICMJE-formulier
C.M.F. (Frank) Kneepkens ICMJE-formulier
Tim J.G. de Meij ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties