De Delta-cohortstudie

Fenotype van inflammatoire darmziekten bij diagnose*

Onderzoek
Veerle J.A.A. Nuij
Zuzana Zelinkova
Marno C.M. Rijk
Ruud Beukers
Rob J.T. Ouwendijk
Rutger Quispel
Antonie J.P. van Tilburg
Thjon J. Tang
Hermen Smalbraak
Karlien F. Bruin
Flordeliz Lindenburg
Laurent Peyrin-Biroulet
C. Janneke van der Woude
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7119
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van de klinische kenmerken van patiënten met inflammatoire darmziekte (‘inflammatory bowel disease’, IBD) bij diagnose op bevolkingsniveau in Nederland.

Opzet

Observationele cohortstudie.

Methode

We includeerden alle nieuwe patiënten die gediagnosticeerd werden met IBD in de periode 1 januari-31 december 2006 in 9 perifere ziekenhuizen in het zuidwesten van Nederland.

Resultaten

Er werden 413 patiënten geïncludeerd, van wie 201 (48,7%) met de ziekte van Crohn (‘Crohn’s disease’, CD), 188 (45,5%) met colitis ulcerosa (CU) en 24 (5,8%) met ongeclassificeerde IBD (‘IBD unclassified’, IBDU). Ze hadden een mediane leeftijd van 38 jaar (spreiding: 14-95). 78 CD-patiënten (38,8%) leden aan ileocolitis bij diagnose en 73 (36,3%) aan colitis. Bij 8 patiënten (4,0%) was de bovenste gastro-intestinale tractus aangedaan en 19 CD-patiënten (9,5%) leden aan perianale ziekte. 39 CD-patiënten (19,4%) hadden bij diagnose een stricturerend fenotype. Van de CU- en IBDU-patiënten leden er bij diagnose 39 (18,4%) aan pancolitis en 61 (29%) aan proctitis. Bij 119 patiënten (28,8%; 68 CD, 49 CU, 2 IBDU) werd de endoscopische ziekte bij diagnose gescoord als ‘ernstig’, terwijl er bij 98 (23,7%) ernstige histologische ziekteactiviteit werd gezien. 22 patiënten (5,3%; 20 CD, 2 CU) hadden een fistel bij diagnose.

Conclusie

Een derde van de CD-patiënten had complicaties van de IBD bij diagnose. Ernstige endoscopische afwijkingen werden gezien bij 34% van de CD-patiënten en bij 26% van de CU-patiënten. Het is dus van belang om deze ziekte zo snel mogelijk na diagnose onder controle te krijgen om verdere complicaties en het invaliderende aspect van de ziekte te voorkomen. Wellicht dat potentere medicatie eerder gestart moet worden om dit te bereiken.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Inflammatory Bowel Disease (2013;19:2215-22) met als titel ‘Phenotype of Inflammatory Bowel Disease at Diagnosis in the Netherlands: A Population-based Inception Cohort Study (the Delta Cohort)’. Afgedrukt met toestemming.

**Namens de Dutch Delta IBD Groep.

Erasmus MC, af. Maag- Darm- en Leverziekten, Rotterdam.

Drs. V.J.A.A. Nuij, arts-onderzoeker; dr. Z. Zelinkova en dr. C.J. van der Woude, mdl-artsen.

Amphia Ziekenhuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Breda.

Dr. M.C.M. Rijk, mdl-arts.

Albert Schweitzer ziekenhuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Dordrecht.

Dr. R. Beukers, mdl-arts.

Ikazia Ziekenhuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Rotterdam.

Dr. R.J.T. Ouwendijk, mdl-arts.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Delft.

Drs. R. Quispel, mdl-arts.

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Rotterdam.

Dr. A.J.P. van Tilburg, mdl-arts.

IJsselland Ziekenhuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Capelle aan de IJssel.

Dr. T.J. Tang, mdl-arts.

Lievensberg Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Bergen op Zoom.

Drs. H. Smalbraak, internist.

TweeSteden Ziekenhuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten Tilburg.

Dr. K.F. Bruin, mdl-arts.

Franciscus Ziekenhuis, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Roosendaal.

Drs. F. Lindenburg, mdl-arts.

Nancy University Hospital, Université de Lorraine, afd. Maag- Darm- en Leverziekten, Vandoeuvre-les-Nancy, Frankrijk.

Prof.dr. L. Peyrin-Biroulet, mdl-arts.

Contact drs. V.J.A.A. Nuij (v.nuij@erasmusmc.nl)

Verantwoording

De volgende artsen en verpleegkundigen in de deelnemende centra in Nederland droegen bij aan de studie: Claudia Rogge, Bart Veldt en Rutger Quispel (Reinier de Graaf Gasthuis, Delft); Antonie van Tilburg en Rachel West (Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam); Rob Ouwendijk en Corry Leunis (Ikazia ziekenhuis, Rotterdam); Thjon Tang (IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel); Ruud Beukers en Wendy Dekker (Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht); Marno Rijk en Liesbeth Staal (Amphia Ziekenhuis, Breda); Karlien Bruin (TweeSteden ziekenhuis, Tilburg); Hermen Smalbraak, (Lievensberg ziekenhuis, Bergen op Zoom); en Flordeliz Lindenburg en Kitty Joachems-Raaijmaekers (Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal). Anne-Marie Edel en Mariska Wiggers hielpen met de dataverzameling.
Belangenconflict: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7119; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: V.J.A.A. Nuij en C.J. van der Woude ontvingen een subsidie van Dr. Falk Benelux B.V.
Aanvaard op 31 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Veerle J.A.A. Nuij ICMJE-formulier
Zuzana Zelinkova ICMJE-formulier
Marno C.M. Rijk ICMJE-formulier
Ruud Beukers ICMJE-formulier
Rob J.T. Ouwendijk ICMJE-formulier
Rutger Quispel ICMJE-formulier
Antonie J.P. van Tilburg ICMJE-formulier
Thjon J. Tang ICMJE-formulier
Hermen Smalbraak ICMJE-formulier
Karlien F. Bruin ICMJE-formulier
Flordeliz Lindenburg ICMJE-formulier
Laurent Peyrin-Biroulet ICMJE-formulier
C. Janneke van der Woude ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties