Artikel voor onderwijs en opleiding

Inflammatoire darmziekten

Illustratie van een ontstoken darm
Luisteren
Tessa Straatmijer
Marjolijn Duijvestein*
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7680
Abstract

In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 14 september 2025.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Samenvatting

De incidentie van inflammatoire darmziekten (IBD, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa) is stijgende. Alhoewel de therapiekeuze de afgelopen jaren flink is uitgebreid, blijft de impact van deze chronische darmontstekingsziekte op de kwaliteit van leven van de individuele patiënt en diens omgeving groot. Het behandeldoel is inmiddels verlegd van symptomatische respons naar endoscopische genezing, met normalisatie van kwaliteit van leven en afwezigheid van beperkingen.

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

Initiative on Crohn and Colitis, Nederland: drs. T. Straatmijer, arts-onderzoeker mdl. Radboudumc, afd. Maag-, Darm-, Leverziekten, Nijmegen: dr. M. Duijvestein, mdl-arts.*

 

*Namens het Initiative on Crohn and Colitis (ICC) en ICC-S (ICC-Surgery), waarvan de deelnemers in de verantwoording staan vermeld.

Contact M. Duijvestein (marjolijn.duijvestein@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De volgende personen maken deel uit van het Initiative on Crohn and Colitis (ICC) en ICC-Surgery: drs. Tessa Straatmijer, arts-onderzoeker mdl (ICC); dr. Marjolijn Duijvestein en dr. Willemijn van Dop, mdl-artsen, prof.dr. Laurents Stassen, chirurg, dr. Monique Derikx, klinisch arbeidsgeneeskundige voor IBD-patiënten, en drs. Angela Bureo Gonzalez, aios maag-, darm- en leverziekten, (Radboudumc, Nijmegen); dr. Zlatan Mujagic en prof.dr. Marieke Pierik, mdl-artsen (MUMC+, Maastricht); dr. Fiona van Schaik, mdl-arts (UMC Utrecht, Utrecht); dr. Charlotte Peters, mdl-arts (Diakonessenhuis, Utrecht); dr. Lauranne Derikx, mdl-arts (Erasmus MC, Rotterdam); dr. Joline de Groof, chirurg, en dr. Floor Bennebroek Evertsz, klinisch psycholoog en onderzoeker (Amsterdam UMC, Amsterdam); dr. Jarmila van der Bilt (Chirurg (Amsterdam UMC, Amsterdam, en Flevoziekenhuis, Almere); dr. Marijn Visschedijk, mdl-arts (UMCG, Groningen); dr. Rachel West, mdl-arts (Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam); dr. Tessa Romkens, mdl-arts (Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch); dr. Andrea van der Meulen, mdl-arts (LUMC, Leiden).

Auteur Belangenverstrengeling
Tessa Straatmijer ICMJE-formulier
Marjolijn Duijvestein* ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
van der Meulen

Het leerartikel “Inflammatoire darmziekten” vermeldt nergens vitamine D. Een ernstige omissie want een zoektocht in Pubmed met de termen IBD en vitamine D levert 4749 artikelen op, zoals bijvoorbeeld de Richtlijn van British Society of Gastroenterology. Deze richtlijn suggereert om de vitamine D-spiegel bij IBD te meten en het tekort te corrigeren (1). 


Het vitamine D tekort te corrigeren is namelijk van belang bij de volgende medicamenteuze behandelingen van IBD. Anti-TNF, kosten ongeveer € 300 per 40 mg, heeft bij ongeveer een derde van de patiënten in het eerste jaar onvoldoende effect. Het remissie percentage wordt beter als de vitamine D spiegel hoger is dan 75 nmol/l (2). De integrineremmer vedolizumab, kosten ongeveer € 2.400 per 300 mg, heeft een hogere primaire non-respons bij IBD patiënten met een lage vitamine D spiegel (3). Waarom het interleukine-23 alleen verlagen met ustekinumab, kosten ongeveer € 2.600 per 90 mg, als vitamine D daar ook aan bijdraagt (4)? Waarom geen vitamine D bij de JAK-remmer tofacitinib, kosten € 2.600 voor 8 weken (5)? Waarom hebben de auteurs nagelaten aandacht te schenken aan het betaalbare vitamine D dat waarschijnlijk deficiënt is bij een grote groep IBD patiënten?  

Jan van der Meulen, gepensioneerd internist/opleider
Literatuur

1. Lamb CA, Kennedy NA, Raine T, et al. British Society of Gastroenterology consensus guidelines on the management of inflammatory bowel disease in adults. Gut. 2019;68:s1-s106. doi: 10.1136/gutjnl-2019-318484.

2. Bafutto M, Oliveira EC, Rezende Filho J. Use of vitamin D with anti-TNF therapy for Crohn's disease. Gastroenterology Res. 2020;13:101-106. doi: 10.14740/gr1264.

3. Gubatan J, Rubin SJS, Bai L, et al. Vitamin D is associated with α4β7+ immuno-phenotypes and predicts vedolizumab therapy failure in patients with IBD. J Crohns Colitis. 2021:jjab114. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjab114.

4. Flayer CH, Larson ED, Haczku A. Breaking steroid resistance: Effect of vitamin D on IL-23. Am J Respir Cell Mol Biol. 2017;57:267-269. doi: 10.1165/rcmb.2017-0199ED.

5. Yang Y, Lei Y, Liang Y, Fu S, Yang C, Liu K, Chen Y. Vitamin D protects glomerular mesangial cells from high glucose-induced injury by repressing JAK/STAT signaling. Int Urol Nephrol. 2021 Jun;53(6):1247-1254. doi: 10.1007/s11255-020-02728-z.

 

Marjolijn
Duijvestein

Inderdaad is in de recente literatuur veel aandacht besteed aan vitamine D, zo ook bij patiënten met IBD. Niet onterecht aangezien een significant aantal patiënten met IBD een verlaagd vitamine D hebben – wij hebben net als vele anderen dit onderzocht; in onze studiepopulatie hadden patiënten met de ziekte Crohn gemiddeld een 25(OH)D level van 51.6 nmol/L (1). Het is echter belangrijk op te merken dat de normaalwaarde van vitamine D ook nog onderwerp van debat is, aangezien de normaalwaardes met name gebaseerd zijn op calcium homeostase en botdichtheid (2). Daarbij blijft de vraag of een tekort aan vitamine D een associatie is of toch een oorzakelijke factor vormt. Op PubMed is met creatief zoeken voor alles een associatie te vinden (3). 

 

Wij hebben in een grote, gerandomiseerde multicenter onderzoek het effect van vitamine D op postoperatieve Crohn patiënten onderzocht (4). 143 patiënten met Crohn die een ileocecaalresectie ondergingen en postoperatief geen noodzaak tot medicatie hadden, werden gerandomiseerd tussen wekelijks 25.000IE vitamine D of placebo.  Hieruit bleek dat, alhoewel de 25(OH)D waarde verdubbelde tot 81 nmol/L, de klinische en endoscopische terugkeer van ziekte niet werd beïnvloed.

 

Zoals Dr. van der Meulen beargumenteert is er zeker wel interactie te verwachten tussen vitamine D en diverse interleukines en tumor necrosis factor (5), maar in een kleine klinische studie gaf vitamine D toegevoegd aan infliximab echter geen vermindering van ziekte-activiteit (6). 

 

Desalniettemin, vitamine D-suppletie in het geval van deficiëntie kan weinig kwaad bij patiënten met IBD. De Britse richtlijn beveelt dit dan ook aan, zij het zonder specifieke aanbevelingen voor dosering en follow-up (7). Zoals ook uit een grote zeer recente Cochrane review blijkt, is verder onderzoek nog steeds noodzakelijk voordat vitamine D als effectieve (additieve) therapie kan worden toegevoegd (8).

Jessica de Bruyn en Marjolijn Duijvestein
Literatuur
 1. de Bruyn JR, van Heeckeren R, Ponsioen CY, van den Brink GR, Löwenberg M, Bredenoord AJ, Frijstein G, D'Haens GR. Vitamin D deficiency in Crohn's disease and healthy controls: a prospective case-control study in the Netherlands. J Crohns Colitis. 2014 Oct;8(10):1267-73
 2. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med. 2007 Jul 19;357(3):266-81
 3. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/stompzinnige-…
 4. de Bruyn JR, Bossuyt P, Ferrante M, West RL, Dijkstra G, Witteman BJ, Wildenberg M, Hoentjen F, Franchimont D, Clasquin E, van der Bilt JD, Tollens T, Bemelman WA, D'Hoore A, Duijvestein M, D'Haens GR; Dutch-Belgian The Effect of Vitamin D3 to Prevent Postoperative Relapse of Crohn’s Disease: A Placebo-controlled Randomized Trial Study Group. High-Dose Vitamin D Does Not Prevent Postoperative Recurrence of Crohn's Disease in a Randomized Placebo-Controlled Trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Aug;19(8):1573-1582.e5
 5. Dionne S, Duchatelier CF, Seidman EG. The influence of vitamin D on M1 and M2 macrophages in patients with Crohn's disease. Innate Immun. 2017 Aug;23(6):557-565
 6. Bendix M, Dige A, Jørgensen SP, Dahlerup JF, Bibby BM, Deleuran B, Agnholt J. Decrease in Mucosal IL17A, IFNγ and IL10 Expressions in Active Crohn's Disease Patients Treated with High-Dose Vitamin Alone or Combined with Infliximab. Nutrients. 2020 Nov 30;12(12):3699
 7. Lamb CA, et al. Gut 2019;0:1–106. doi:10.1136/gutjnl-2019-318484
 8. Wallace C, Gordon M, Sinopoulou V, Limketkai BN. Vitamin D for the treatment of inflammatory bowel disease. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Oct 2;10(10):CD011806. doi: 10.1002/14651858.CD011806.pub2