Hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie in Zuidwest-Nederland
Open

Onderzoek
21-04-2015
Leandra J.M. Boonman-de Winter, Arjan Albersen, Karin Mohrmann, Carla M.A.C. Bakx-van Baal, Dirk W. Meijer Timmerman Thijssen en J.P.H.M. (Hans) Bressers
Aanvaard op 21-01-2015.
Gepubliceerd op 21-04-2015.
In print verschenen in week 20 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8167