Implementatie van het vitamine D-advies
Open

Verslag van een expertmeeting
Zorg
21-04-2015
Evelien Sohl en Natasja M. van Schoor

In 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een herzien advies voor vitamine D-suppletie in de Nederlandse bevolking. De implementatie van het advies is weliswaar begonnen, maar verloopt langzaam. Tijdens een nationale expertmeeting zijn de knelpunten bij de implementatie blootgelegd en ideeën voor verbeteringen geformuleerd. De implementatie wordt bemoeilijkt door de complexiteit van en onbekendheid met het advies, door het vergoedingssysteem van zorgverzekeraars en door onduidelijkheid omtrent de prijsverschillen tussen supplementen en de verschillende doseringen. Om de implementatie te verbeteren zouden bestaande contactmomenten met zorgprofessionals, zoals bij het geven van de griepprik, moeten worden gebruikt voor informatievoorziening. Consultatiebureaus kunnen gebruikt worden als voorlichtingsplaats voor het hele gezin. In verpleeg- en verzorgingshuizen zou vitamine D-suppletie moeten worden opgenomen als norm en indicator van verantwoorde zorg. Het is belangrijk om prioritering in doelgroepen aan te brengen. De kwetsbaarste groep, de verpleeghuis- en verzorgingshuisbewoners, verdienen als eerste aandacht, waarna de thuiswonende ouderen en niet-westerse immigranten volgen.