Verslag van een expertmeeting

Implementatie van het vitamine D-advies

Perspectief
Evelien Sohl
Natasja M. van Schoor
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8171
Abstract

Samenvatting

In 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een herzien advies voor vitamine D-suppletie in de Nederlandse bevolking. De implementatie van het advies is weliswaar begonnen, maar verloopt langzaam. Tijdens een nationale expertmeeting zijn de knelpunten bij de implementatie blootgelegd en ideeën voor verbeteringen geformuleerd. De implementatie wordt bemoeilijkt door de complexiteit van en onbekendheid met het advies, door het vergoedingssysteem van zorgverzekeraars en door onduidelijkheid omtrent de prijsverschillen tussen supplementen en de verschillende doseringen. Om de implementatie te verbeteren zouden bestaande contactmomenten met zorgprofessionals, zoals bij het geven van de griepprik, moeten worden gebruikt voor informatievoorziening. Consultatiebureaus kunnen gebruikt worden als voorlichtingsplaats voor het hele gezin. In verpleeg- en verzorgingshuizen zou vitamine D-suppletie moeten worden opgenomen als norm en indicator van verantwoorde zorg. Het is belangrijk om prioritering in doelgroepen aan te brengen. De kwetsbaarste groep, de verpleeghuis- en verzorgingshuisbewoners, verdienen als eerste aandacht, waarna de thuiswonende ouderen en niet-westerse immigranten volgen.

Auteursinformatie

VU medisch centrum, EMGO Institute for Health and Care Research, afd. Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam.

E. Sohl, MSc, arts; dr. N.M. van Schoor, epidemioloog.

Contact dr. N.M. van Schoor (nm.vanschoor@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: dr. N.M. van Schoor ontving subsidie van ZonMw (projectnummer: 113.101.004) voor het onderzoeksproject getiteld: ‘Towards optimal vitamin D treatment to decrease fall and fracture risk, improve the metabolic profile and decrease the risk for depression’. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De deelnemers van de expertmeeting waren: prof.dr.ir. D. Kromhout, vicevoorzitter Gezondheidsraad; dr. V.G.M. Chel, specialist ouderengeneeskunde, Katwijk; dr. P.J.M. Elders, huisarts, Amsterdam; dr. T. Wiersma, huisarts, NHG; drs. F. Schreuder, huisarts, Delft; prof.dr. B.J.C. Middelkoop, sociaal geneeskundige, LUMC en GGD Den Haag; dr. I.M. van der Meer, epidemioloog, GGD Den Haag; K. van Drongelen, Voedingscentrum; dr. N. van der Velde, internist-geriater, AMC; prof.dr. C.P.G.M. de Groot, humane voeding, Wageningen Universiteit; dr. M.H. Emmelot-Vonk, klinisch geriater, UMC Utrecht; prof.dr. R. Bouillon, endocrinoloog, KU Leuven; prof.dr. F. Muskiet, klinisch chemicus, UMCG; drs. A.C.A.M. Lelie-van der Zande, apotheker KNMP; dr.ir. R.M. Weggemans, voedingskundige, Gezondheidsraad; drs. A. Sellis, politicoloog, ministerie van VWS; dr. A.J.P. Boeke, huisarts, Amsterdam; dr. A. van Dijk, theoretisch natuurkundige, RIVM; dr. M.A.E. de van der Schueren, diëtiste, VUmc; dr. B. van der Linden, implementatiedeskundige, ZonMw; drs. M. Kuijpers, apotheker, Zorginstituut Nederland; drs. M. van Eijndhoven, arts M&G, Zorginstituut Nederland; dr. N.M. van Schoor, epidemioloog, VUmc; dr. R.T. de Jongh, internist-endocrinoloog, VUmc; prof.dr. P. Lips, internist-endocrinoloog, VUmc; E. Sohl, MSc, arts, VUmc; drs. K.M.A. Swart, epidemioloog, VUmc.

Auteur Belangenverstrengeling
Evelien Sohl ICMJE-formulier
Natasja M. van Schoor ICMJE-formulier
Hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie in Zuidwest-Nederland
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties