Hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie in Zuidwest-Nederland
Open

Onderzoek
21-04-2015
Leandra J.M. Boonman-de Winter, Arjan Albersen, Karin Mohrmann, Carla M.A.C. Bakx-van Baal, Dirk W. Meijer Timmerman Thijssen en J.P.H.M. (Hans) Bressers

Doel

Bepalen hoe vaak vitamine D-deficiëntie voorkomt bij bewoners van een stad, het platteland en van het verstedelijkt platteland. En wat de invloed van het seizoen is.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek in de winter en de zomer 2013. Trendonderzoek van door de huisarts aangevraagde vitamine D-bepalingen in de periode januari 2010 - augustus 2012.

Methode

In een aselecte steekproef van alle bloedmonsters die in de periodes 21 januari 2013 - 10 maart 2013 (winterperiode) en 01 augustus 2013 - 30 augustus 2013 (zomerperiode) bij SHL-Groep (eerstelijns diagnostisch centrum) aangeboden waren, werd een vitamine D-bepaling uitgevoerd in het restmateriaal. We rapporteerden de uitslagen per leeftijdscategorie, geslacht en postcodegebied, gecategoriseerd in: Den Haag (stad), Zeeland (platteland) en West-Brabant (verstedelijkt platteland). Daarnaast hebben we van alle aangevraagde vitamine D-bepalingen in de periode januari 2010 - augustus 2012 de gemiddelde vitamine D-concentratie uitgezet tegen de tijd.

Resultaten

In de winterperiode had 58,8% van de 2503 deelnemers een vitamine D-serumconcentratie < 50 nmol/l (Den Haag: 65,6%; Zeeland: 50,9%). 29,9% had een vitamine D-concentratie < 30 nmol/l. Bij mannen onder de 50 jaar bedroeg dit percentage 38,2%. ’s Zomers had 35,4% van de 1910 mensen een vitamine D-concentratie < 50 nmol/l (Den Haag: 43,7%; Zeeland: 33,5%). 11,6% van de mensen had een vitamine D-concentratie < 30 nmol/l. Bij 50.441 patiënten had de huisarts een vitamine D-concentratie laten bepalen. De gemiddelde serumconcentratie varieerde sterk per jaargetijde.

Conclusie

Vitamine D-deficiëntie komt veel voor, ook bij relatief jonge mensen en meer in de stad dan op het platteland. De gemiddelde vitamine D-concentratie varieert met de seizoenen.