Hoge prevalentie van psychische stoornissen en verslavingsproblemen bij daklozen in de stad Utrecht
Open

Onderzoek
17-06-2001
D.P. Reinking, J.R.L.M. Wolf en H. Kroon
Aanvaard op 14-03-2001.
Gepubliceerd op 17-06-2001.
In print verschenen in week 24 2001.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1161-6